Nyheter

Svenska koldioxidutsläpp fortsätter att minska

Sveriges utsläpp av växthusgaser fortsätter att minskar visar färsk statistik från Naturvårdsverket. 2014 släpptes 54,4 miljoner ton växthusgaser ut, vilket är en minskning med 1,6 miljoner ton, eller 3 procent sedan 2013. Samtidigt ökar andelen utsläpp som sker i andra länder till följd av vår konsumtion, främst från mat och dryck och från transporter.

151127_NV_bilarSedan 1990 har utsläppen inom Sverige minskat med 24 procent eller 17,5 miljoner ton. I stort sett alla sektorer har minskat sina utsläpp de senaste tjugo åren. De två sektorer som står för de största utsläppsminskningarna är utsläpp från uppvärmning av bostäder och lokaler samt utsläpp från avfallsdeponier.

De här minskningarna beror främst på att vi nu använder vårt avfall som bränsle i fjärrvärmeverk, istället för att lägga det på deponi, och att vi värmer våra bostäder med fjärrvärme och el istället för med oljepannor, säger Oskar Larsson.

Ser man till de totala utsläppen från svensk konsumtion de senaste tjugo åren är de i stort sett oförändrade. Men den del av konsumtionsutsläppen som sker i andra länder har ökat med 50 procent. De tydligaste trenderna är en kraftig ökning av utsläpp från konsumtion av mat och dryck och från transporter.

Läs mer från Naturvårdsverket: Fortsatt minskade utsläpp av växthusgaser i Sverige

Källa: Miljö Online

Taggat , , ,