Nyheter

Svensk teknik ska ersätta världens pappers- och plastpåsar

Det svenska företaget GAIA har ett mål att deras biomaterial ska ersätta plast- och papperspåsar över hela världen.

–De senaste åren har jag kunnat utveckla helt nedbrytbara och komposterbara material. De materialen kan man använda till att ersätta plastpåsar och inom sjukvården kan man ersätta 80 % av dagens volymplaster som aldrig bryts ner, förklarar Åke Rosén.

151215_Gaia_påse_RecyclingMed sitt nya företag GAIA har han framställt ett nytt biomaterial som skapar ett förnybart och helt nedbrytbart alternativ till plast. Materialet, Biodolomer®, består till största delen av mineralen dolomit, som används för att ge näring till åkermark samt naturlig stärkelse från exempelvis potatis. Materialet är därmed inte bara nedbrytbart och ger näring till jorden, det sägs också vara optimerat för att framställa biogas. Av fyra kilo av Biodolomer® kan man enligt företaget framställa biogas med samma energivärde som en liter bensin.

Målet är nu att Biodolomer® ska ersätta plaster runt om i världen. Det första området där GAIA gjort stora framsteg är att framställa påsar för matavfall. Dessa ersätter inte bara plastpåsar utan har också stora fördelar jämfört med de papperspåsar som många kommuner använder idag, menar GAIA.

Papper är förnyelsebart men det krävs 40 liter rent vatten för att göra ett kilo brunpapper. Våra påsar kräver mindre vatten att framställa, de läcker inte, står emot väta och framförallt så bibehåller du energin i vår påse. Vi får ut 50 % mer energi jämfört med motsvarande matavfall i en papperspåse, säger Åke Rosén.

GAIA har enligt uppgift redan levererat 20-30 miljoner sådana påsar. Intresset för påsarna växer också starkt bland kommuner menar Rosén. Men enligt Åke Rosén har påsarna en ännu större potential. Därför vänder han sig nu till de stora matkedjorna för att deras kunder ska kunna bära hem sin mat i påsar som de sedan kan använda för att slänga sitt avfall i.

Då har vi slutit hela cirkeln och det är ju stora besparingar för kommunerna när de inte behöver investera i alla de här papperspåsarna. Tar man då hela Sverige så är det många miljoner som man sparar in om man kan återanvända bärkassar, fruktpåsar och fryspåsar till att samla in matavfall som sedan blir biogas, menar han.

För första gången tycker också Åke Rosén att politikerna börjat förstå vikten av att satsa på biomaterial. I länder runt om i världen förbjuds eller beskattas plastpåsar och EU har tagit fram ett mål om att minska antalet plastpåsar med 80 % till 2019. Även i Sverige ser han rörelser i rätt riktning.

Nu har regeringen gått ut och sagt att Sverige ska bli fossilfritt och att man ska titta på det här med plastpåsar och då vill jag tala om att vi har lösningen.

Källa: Recyclingnet.se

Taggat , , , , , , , ,