Nyheter

Svanen kontrollerar – vad händer sen?

I vintras tillbringade anställda på Svanen några timmar i ett konferensrum med att dela på tamponger, blöjor och bindor. Varför gjorde de det kan man undra? Jo, för att kontrollera att produkterna uppfyller märkningens krav.

130916_Svanen_Blojor_2_362Under två dagar dissekerades Svanenmärkta hygienprodukter i olika lager för att få fram de delar som innehöll polymerer. Polymerer är ett plastmaterial som i blöjor t ex är det som suger upp kisset och kapslar in det så att blöjan, trots att den är full med kiss, ändå känns torr. Det kan också finnas polymerer i det yttersta skiktet i tamponger, bindor och blöjor. I blöjor är det vanligt med flera skikt av olika polymermaterial. De polymerlager som plockades ut skickades sedan iväg till ett analys- och testlaboratorium för att kontrollera att de uppfyller Svanens polymerkrav. I analysen upptäcktes att en produkt innehöll för höga halter av tennorganiska föreningar. Detta reagerade vi så klar på, men ibland kan produkter/material kontamineras, dvs smittas av obehöriga ämnen, efter vägens gång och för att försäkra oss om att så inte var fallet utfördes nya tester på produkten. De nya testerna visade att produkten klarade våra gränsvärden och alltså kan just det provet ha blivit kontaminerat innan det nådde testlaboratoriet. – Det var otroligt pillrigt att demontera produkterna. Särskilt blöjorna var svåra att få isär utan att materialdelarna gick sönder.

– Det var både roligt och spännande att få följa hela processen från, demontering och provtagning till uppföljning av resultaten, säger Ann Strömberg, ansvarig för Hygienprodukter på Svanen i Sverige.

Läs mer…

Taggat , ,