Nyheter

Sunda Hus lanserar nya bedömningskriterier

Sunda hus nya bedömningskriterier omfattar nu fler parametrar, bland annat hormonstörande ämnen. Bedömningskriterierna omfattar nu även svartlistat trä, emissioner av formaldehyd och flyktiga organiska föreningar samt innehåll av hormonstörande ämnen, tennorganiska föreningar, flyktiga organiska föreningar och kraftiga växthusgaser.

131202_Jane Wigren SundaHus

131202_Jane Wigren SundaHus

Byggsektorn konsumerar en stor andel av material och resurser i samhället (35-40%), och därför är det viktigt att aktörerna i branschen fortsätter att  hjälpas åt att minska användningen och därmed också spridningen av farliga ämnen.  SundaHus lanserar nu nya bedömningskriterier som väger in nya aspekter i bedömningarna av byggprodukter.

–     Vi är stolta och glada över att kriterierna nu även omfattar svartlistat trä, emissioner av formaldehyd och flyktiga organiska föreningar samt innehåll av hormonstörande ämnen, tennorganiska föreningar (oavsett klassificering), flyktiga organiska föreningar och kraftiga växthusgaser, säger Jane Wigren, bedömningsansvarig på SundaHus i Linköping AB. Genom en strukturell förändring av de tidigare bedömningskriterierna har vi även förtydligat vad varje bedömningsnivå står för.

Läs mer…

Källa: Sunda Hus

Taggat , , ,