Nyheter

Studie: Människor villiga att ändra livsstil för klimatets skull

Aktuell Hållbarhet: Människor är villiga att ändra sina livsstilsvanor för klimatets skull – om de vore bättre informerade om vad som behöver göras och såg att fler var med på klimattåget. Det visar en studie som Ikea har genomfört på global nivå.

181206_livsstil-ändra-för-klimatet

Klimatförändringen är en komplex, stor och allvarlig fråga som många människor har svårt att relatera till. Spontant kopplar människor klimatförändringen till destruktiva utfall för människor och naturen. Samtidigt har de svårt att föreställa sig hur en klimatvänlig framtid ser ut. Det visar en studie som Ikea har genomfört bland drygt 14 000 konsumenter i 14 länder, däribland Kina, USA, Indien och Sverige.

Nästan 90 procent konsumenterna svarar att de är villiga att förändra sin livsstil för att bidra till en positiv klimatutveckling. Problemet är bara att de upplever att politiker, företag och andra människor inte gör tillräckligt. En viktig barriär för förändring är att människor saknar kunskap om vilka åtgärder som är viktigast att prioritera. Dessutom har många en känsla av uppgivenhet eftersom de individuella åtgärderna inte antas göra någon skillnad.

Behovet av ändrade livsstils-vanor är också något som EU-kommissionen nyligen tog upp när den lanserade sin strategi för ett klimatneutralt Europa till år 2050.

Läs mer…

Källa: Aktuell Hållbarhet 2018-12-06

Taggat , , , ,