Nyheter

Sopsorteringen går trögt i landet

Från Sveriges Radio/Nyheter/Ekot 2011-02-02:

Färre än hälften av Sveriges kommuner har i dag insamling av matavfall från hushållen för att producera till exempel biogas och biogödsel. Vid årsskiftet skulle riksdagens miljödelmål om 35 procents biologisk återvinning av allt matavfall ha uppnåtts.

I stället hamnade siffran på drygt 20 procent. Svante Axelsson, generalsekreterare i Svenska Naturskyddsföreningen, är kritisk.

– Det är en extremt låg ambitionsnivå att bara få tillbaka 35 procent. Då blir det ännu mer extremt att vi inte ens har nått det låga målet. Här har vi ju en rejäl utmaning framför oss. Vi måste kunna använda det här på ett mycket klokare sätt än att bränna upp det, säger Svante Axelsson.

Ett 60-tal kommuner har i dag planer på att införa insamling av matavfall. Orsaken till att många fortfarande inte har gjort det är framför allt ekonomiska.

I Säter i Dalarna har man inte heller tillgång till någon närliggande biogasanläggning, säger kommunalrådet Abbe Ronsten.

– Nyttan har varit för låg i förhållande till den kostnadsökning som det blir. Det finns en viss nytta med det men den är för liten i förhållande till kostnaden, säger Abbe Ronsten.

Miljöminister Andreas Carlgren kommenterar att färre än hälften av kommunerna samlar in hushållens matavfall.

– Jag tycker att det är för lågt. Det är klart att vi vill komma mycket högre. Den stora möjligheten är ju också att se till att kunna producera biogas.

Vad gör regeringen för att stimulera kommunerna att kunna införa sådana här system?

– Jag tycker att det viktiga är att vi kommer fram till förslag som gör att vi både höjer ambitionen, och ser till att vi ger förutsättningar för kommunerna att skapa bättre lösningar. Därför har vi också ett samarbete med alla partier i det som kallas miljömålsberedningen där vi ska ta fra sådana förslag, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Taggat