Nyheter

Sommarens viktigaste hållbarhetsnyheter i en lista

Varit bortkopplad från omvärlden under juli? Miljöaktuellt har samlat den gångna månadens nyheter på miljöområdet:

140811_NY_får_landskapTv-kanalen BBC:s ändrade policy för vetenskapsjournalistik innebär att klimatförändringar inte ska behandlas som en omstridd fråga i debatter.

Riksrevisionen ska granska om regeringen och myndigheter har en effektiv kontroll och tillsyn över gränsöverskridande och nationella transporter av farligt avfall. Rapporten kommer i mars 2015.

Nio av tio ansökningar om provborrningar får ja, men samtidigt ökar antalet överklaganden. Den svenska gruvboomen ser ut att tappa fart, skriver Dagens Nyheter i en artikel.

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram upphandlingskriterier för en giftfri förskola. Deadline är den 4 maj 2015.

I början av juli lanserade Greenpeace en kampanj som kritiserar Legos samarbete med oljebolaget Shell.

Miljömålsberedningen har fått i uppdrag att ta fram en strategi för att minska luftföroreningarna i Sverige. Uppdraget ska redovisas 15 juni 2016.

I regeringens nya projekt och vallöfte Sverigebygget ingår investeringar på 400 miljarder kronor till år 2035 och höghastighetsbanor från Stockholm till Göteborg och Malmö.

När Naturskyddsföreningen rankade kommunernas arbete med naturvård hamnade Huddinge i topp.

Regeringen har tagit emot dricksvattenutredningens delbetänkande om material i kontakt med dricksvatten. Bland annat föreslås en ny informations- och kunskapsplattform.

En miljöpremie för lastbilar, en högre supermiljöbilspremie, ett bonus-malus-system, statligt stöd till laddstolpar och ett förnybartmål på 70 procent till år 2030. Så lyder Centerpartiets klimatlöfte inför valets slutspurt.

Källa: MiljöAktuellt Idag

 

 

 

 

 

Taggat , ,