Nyheter

Solcellers lönsamhet på fastigheter – en komplex fråga

För många fastighetsägare är investering i solceller en ekonomisk fråga – det är bara aktuellt om de kan räkna hem investeringen inom ett antal år. Maria Haegermark har i sin forskning visat att lönsamheten för solcellsinstallationer på fastigheter är komplex.

160525_MariaHaegermark-CTH_solceller_byggnaderMed solceller på taket eller fasaden kan fastigheter producera egen el och minska behovet av köpt el. Elräkningen blir därmed lägre och eventuell överskottsproduktion kan säljas ut på elnätet. Men är besparingarna och förtjänsterna tillräckligt stora för att solcellsanläggningen ska betala sig under sin livstid?

Doktoranden Maria Haegermark på institutionen för bygg- och miljöteknik på Chalmers har räknat på lönsamheten för solcellsanläggningar för ett hundratal elabonnenter, de flesta flerbostadshus.

Resultaten visar att lönsamheten kan skilja sig mycket beroende på bland annat abonnentens årliga elanvändning, storleken på huvudsäkringen och takets orientering. Det är väldigt komplext, säger hon.

Framför allt är det krångliga regler och subventioner som skattereduktioner och bidrag som bidrar till komplexiteten. Sett till idag borde många fastigheter överdimensionera sina solcellsanläggningar då överskottsel för närvarande ger en fördelaktig skattereduktion. Men att räkna med skattereduktion under en längre tid är riskabelt, eftersom det är osäkert hur länge den kommer att finnas kvar.

Det behövs både enklare och mer långsiktiga regler för de som investerar, säger Maria Haegermark.

Men hon har kunnat konstatera att priserna sjunkit så mycket att solcellsanläggningar är lönsamma med de rätta förutsättningarna. Störst chans till en lönsam solcellsinvestering har abonnenter med en huvudsäkring på max 63 ampere, eftersom de räknas som mikroproducenter vilket ger mer gynnsamma förutsättningar, och som har stor elanvändning under dygnets ljusa timmar.

Inget av flerbostadshusen i studien skulle uppnå lönsamhet utan aktuella subventioner som investeringsbidrag och skattereduktion. Det skulle däremot vissa av de näringsfastigheter som ingick i studien, främst för att de har större elanvändning dagtid.

Maria Haegermark har även studerat hur större solcellsanläggningar är monterade i Sverige. Resultaten har sett bra ut – leverantörerna på den framväxande solcellsmarknaden Sverige har varit duktiga på att hämta produkter och kunskap från redan etablerade marknader i Europa.

Fredagen 22 april presenterade Maria Haegermark sina forskningsresultat under sitt licentiatseminarium. Därefter fortsätter hon sitt doktorandprojekt med att bland annat studera hur elabonnemang bör utformas för att bostadsbolag ska få bäst lönsamhet i sina solcellsanläggningar. Här ska hon även inkludera möjligheten att lagra solelen i fastigheten, till exempel i batteri.

Forskningsprojektet bedrivs i samarbete med Göteborg Energi.

Källa: Chalmers och Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV)

Chalmers och Göteborg Energi är delar av Ekocentrums hållbarhetsutställning.

Taggat , , , , ,