Nyheter

Skyfall ökar risken för magsjuka

Ny forskning från Umeå universitet visar att när det regnar kraftigt i Göta älv ökar frågorna om just magsjuka hos sjukvårdsrådgivningen från göteborgare som får sitt dricksvatten från älven.

130806_SkyfallVid nederbörd runt 25 millimeter på ett dygn ökar samtalen med 20 procent. Vid kraftiga skyfall riskerar avloppsnäten att svämma över och orenat avloppsvatten kan rinna rakt ut i ytvattentäkter utan att passera ett reningsverk. Avrinningen från jordbruksmarker ökar också när det regnar kraftigt, vilket för med sig föroreningar till sjöar och vattendrag. Källa: MiljöOnline och Umeå Universitet

Taggat , , ,