Nyheter

SKL lanserar egna energikrav för bostäder

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lanserar nu en rekommendation som kommuner kan använda för att ställa energikrav vid byggnation av nya flerfamiljshus.

SKL Anders Knape

SKL_Anders_Knape

Detta som en reaktion på regeringens planer på att via en lagändring stoppa kommunerna från att ställa egna energikrav. SKL rekommenderar kommuner, när de säljer mark, att kräva att uppförda byggnader ska ha en maximal energianvändning på 70 kilowattimmar per kvadratmeter.

De rekommenderade kraven är teknikneutrala och främjar användande av uppvärmningssystem med låg miljöpåverkan.

– Syftet med rekommendationen är också att bidra till att kommunernas energikrav blir mer samordnade och mer förutsägbara för den som bygger. Det vill både kommunerna och byggbranschen, säger ordföranden för SKL, Anders Knape.

SKL menar också att den rekommenderade nivån inte hindrar att byggföretag väljer egna mer energieffektiva lösningar, eller att kommun och byggbransch tillsammans arbetar fram mer ambitiösa projekt för hållbart byggande.

Läs mer…

Källa: MiljöOnline/SKL

Taggat , ,