Nyheter

Skatten höjs – både på fossila bränslen och biodrivmedel

Regeringen höjer skatterna på bensin och diesel från och med 1 januari 2016. På bensin blir skattehöjningen 44 öre per liter och på diesel 48 öre per liter. Detta enligt budgetpropositionen för 2016.

150330_Välja-bränsle

 

 

 

 

 

 

Även biodrivmedel kommer att få en motsvarande höjning, då regeringen väljer att följa EU:s regler om att inte snedvrida konkurrensen mellan biodrivmedel och fossila drivmedel. De höjningarna kommer att träda ikraft från den 1 december 2015.

Enligt regeringen ska i fortsättningen energi- och koldioxidskattesatserna för bensin och dieselbränsle årligen följa utvecklingen av BNP.

Enligt förslaget ska jord- och skogsbruket kompenseras för den höjning som görs av energiskatten på dieselbränsle genom att den nuvarande befrielsen från koldioxidskatten ökas med 0,48 kr/l.

Läs mer…

Källa: Miljö Online/Regeringen

Taggat , ,