Nyheter

Skanska toppar lista över börsens mest hållbara bolag

En ny rankning, Hållbara bolag 2018, tar tempen på börsnoterade bolags hållbarhetsarbete. Stora Enso är bäst av samtliga företag medan Skanska kommer på första plats i kategorin Kapitalvaror.

181127_Hållbara-bolag.Skanska_entre_Lindhagen

Det är Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Dagens industri och Aktuell Hållbarhet som tillsammans har tagit fram den nya listan.  I undersökningen har 109 svenska börsföretag rankats som tillhör de tre GICS-industrigrupperna: Kapitalvaror, Konsumtionsvaror samt Material. Rankningen bygger på flera olika delmoment. Förutom en kartläggning av information i företagsrapporter och hemsidor har företagen svarat på en enkät där de uppmanats att lämna information om företagens arbete med FN:s hållbara utvecklingsmål, miljö, klimat, mänskliga rättigheter, antikorruption och medarbetarfrågor.

Stora Enso bäst bland materialbolagen
Electrolux och H&M delar förstaplatsen i branschen konsumtionsvaror. Skanska tar förstaplatsen i branschen kapitalvaror. Stora Enso är bäst i klassen bland materialbolagen – och även bäst totalt av de 109 företag som har rankats i undersökningen.

Kommunicera hållbarhetsarbetet
De områden som många i bolagen hanterar bra är miljö, klimat, mänskliga rättigheter och arbetsmiljö. Däremot finns det utrymme för förbättringar vad gäller arbetet kring FN:s globala utvecklingsmål och integrera Agenda 2030 i affärsstrategier och riktlinjer.

Vi ser inte en motsättning utan snarare att hållbarhet är en viktig del för att vara konkurrenskraftiga. Målet för hållbara städer och samhällen är nära oss, både med socialt fokus och miljöfokus, säger Skanskas vd Anders Danielsson till Dagens Industri.

En ambition med undersökningen är att se hur företagen kommunicerar hållbarhetsarbete, men det handlar också om att granska hur effektivt hållbarhetsarbetet faktiskt är.

Därför har vi gett företagen möjligheten att berätta hur deras arbetsprocesser ser ut bakom kulisserna, säger Susanne Arvidsson, docent vid Lunds universitet och den som har haft det yttersta ansvaret att ta fram kriterier och arbetsprocesser för rankningen.

De svenska bolagens hållbarhetsarbete har hög förbättringspotential, visar rankningen. Även det bästa bolaget har långt kvar till de 88 poäng som är högsta möjliga.

Vi har inte förväntat oss att något bolag ska kunna kamma hem full pott. Vi har utvecklat rankningen och dess parametrar för att pusha företagen framåt. Vi vill inte peka finger, vi vill lyfta goda exempel, säger Susanne Arvidsson.

Källa:Hållbart byggande

Taggat