Nyheter

Siemens bygger landbaserad vindkraft i Europa och Sydafrika

Siemens Energy kommer att bygga Jeffreys Bay´s vindkraftpark med en kapacitet på 138 megawatt (MW). Det markerar företagets inträde på den sydafrikanska vindkraftmarknaden. Siemens har nu fått totalt 16 beställningar för mer än 270 landbaserade vindkraftverk från Europa och Sydafrika sedan juli 2012. Den totala kapaciteten hos dessa projekt är 730 MW, vilket motsvarar miljövänlig el till 730.000 hushåll. Den totala volymen för beställningarna som omfattar leverans, installation och service ligger på drygt 880 miljoner Euro.

– El producerad från vindkraft kommer att ge ett betydande bidrag till miljövänlig strömförsörjning i framtiden över hela världen”, säger Felix Ferlemann, VD för vindkraft på Siemens Energy. Beställningarna från Europa och vårt marknadsinträde i Sydafrika visar tydligt att vi fortsätter längs den rätta vägen, även med våra landbaserade affärer.

Siemens kommer att leverera och installera vindkraftverk samt ge service och underhåll, för tre vindkraftsparker vardera i Storbritannien, Danmark och Sverige, för två projekt vardera i Turkiet och Kroatien och för ett projekt vardera i Makedonien, Polen och Sydafrika.

Förnybara energikällor har fått fart i Sydafrika, vilket bekräftas genom den sydafrikanska regeringens planer på att bygga ytterligare projekt på en total kapacitet på 20.000 MW elproduktion från förnybara energikällor till 2030. Till vindkraftparken Jeffrey Bay kommer Siemens att leverera 60 vindkraftverk, med en kapacitet på 2,3 MW vardera och en rotordiameter på 101 meter. I affären ligger också ett servicekontrakt som innebär att Siemens ansvarar för underhållet under en inledande period om tio år. Köparen är ett konsortium bestående av Mainstream Renewable Power Ltd, dess investeringspartner Globeleq, Thebe Investment Corporation och lokala företag Engineering Enzani Technologies och Usizo Engineering.

Vindkraft är en del av Siemens miljöportfölj. Under räkenskapsåret 2011 uppgick intäkterna från portföljen till cirka 30 miljarder Euro, vilket gör Siemens till en av världens största leverantörer av miljövänliga teknologier. Under samma period kunde kunder med våra produkter och lösningar minska sina koldioxidutsläpp (CO2) med nästan 320 miljoner ton. Ett belopp som motsvarar vad Berlin, Delhi, Hongkong, Istanbul, London, New York, Singapore och Tokyo släpper ut årligen i CO2.

Pressmeddelande från Siemens, Upplands Väsby, den 30 november 2012

Till Siemens nyhetssida

Taggat