Nyheter

Seminarium 26-27/4 på Chalmers och GU: 40 år av miljöforskning – panelsamtal med 5 forskargenerationer

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV samlar forskare och studenter från Chalmers och Göteborgs universitet i två tvärvetenskapliga panelsamtal för att uppmärksamma 40-årsjubiléet av FN:s miljökonferens i Stockholm. Syftet med panel¬erna är att lyfta fram tankar kring miljö- och utvecklingsfrågor inom politik och forskning med avstamp i fem decennier.

Flera forskareVilka lärdomar har forskare inom miljöområdet dragit genom åren? Hur har de uppfattat och kanske omvärderat miljöproblemen? Hur såg man på lösningar då och nu? Hur har diskussionerna gått från miljöproblem till hållbar utveckling? För att kunna blicka bakåt och lära framåt har vi samlat paneler med bred erfarenhet, både ämnesmässigt och över tid.

Konferensen Stockholm +40:

Stockholm +40 – Partnership Forum for Sustainable Development, är en internationell konferens till minne av FN:s konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972 och dess betydelse för det internationella miljö- och hållbarhetsarbetet, och vänder sig till inbjudna inom målgrupperna beslutsfattare, ungdomar, näringsliv, det civila samhället och forskare. Den 23 till 25 april 2012 står Miljödepartementet och Utrikesdepartementet värdar för konferensen, vars tre teman hållbar produktion, hållbar innovation samt hållbar livsstil kopplar till FN:s möte om hållbar utveckling i Rio de Janeiro 20-22 juni 2012 (Rio+20).

Panel 1: Torsdag 26 april, kl 12.00-13.30, A-salen, Arkitekturhuset, Sven Hultins gata 6, Chalmers,

1972: Emin Tengström, prof. emeritus i humanekologi, Chalmers & Göteborgs universitet

1982: Margareta Wedborg, prof. i marin analytisk kemi, Göteborgs universitet

1992: Greg Morrison, prof. i uthålliga akvatiska system, Chalmers

2002: Cecilia Solér, uni.lekt. i marknadsföring, Göteborgs universitet

2012: Erik Wallnér, ordf. Chalmers Students for Sustainability, Chalmers

Moderator: Gunilla Ölund-Wingqvist

 

Panel 2: Fredag 27 april, kl 12.00-13.30, sal 10:an, Göteborgs universitets huvudbyggnad, Vasaparken

1972: Karl-Erik Eriksson, prof. emeritus i teoretisk fysik vid Göteborgs universitet

1982: Hans Blanck, prof. i ekotoxikologi, Göteborgs universitet

1992: Marie Stenseke, prof. i kulturgeografi, Göteborgs universitet

2002: Matilda Palm, PhD i naturgeografi vid Göteborgs universitet, forskare på Fysisk resursteori, Chalmers

2012: Johanna Ageborg, läser Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Moderator: Ida Lindbergh

Ingen anmälan krävs, men önskar du dig en vegetarisk lunchmacka + dryck, kan du anmäla dig på: www.chalmers.se/gmv

Arrangeras av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV

Taggat , ,