Nyheter

“Sätt press på kemikalieanvändande företag som inte hänger med”

En ny rapport från ChemSec visar hur kemikalielagstiftningen Reach, skapar möjligheter för många progressiva företag. Därför bör beslutsfattarna fortsätta sätta press på de kemikalieanvändande företag som inte hänger med i utvecklingen.

160225_Chemsec_The_bigger_picture_coverRapporten The Bigger Picture redovisar bland annat några studier där näringslivet visat innovativa lösningar på kemikaliefrågan. Vissa företag har gjort till sin ”DNA” att erbjuda inte bara säkrare, men också bättre produkter med ofarliga kemikalier.

Rätt använt erbjuder Reach-ramverket en möjlighet för EU: s ekonomi att fortsätta utvecklas, menar ChemSec.

Vill vi verkligen behålla företag som fortsätta att använda farliga kemikalier, vilket kommer att motverka cirkulär ekonomi, eller vill vi att se framåt och stimulera innovativa företag som skapar säkra produkter som passar för en ny ekonomi? säger Anne-Sofie Andersson på ChemSec.

Medan reglering kan orsaka negativa ekonomiska konsekvenser för ett företag som måste ersätta ett ämne de är beroende av, skapas samtidigt möjligheter och fördelar för andra företag som redan har fasat ut ämnet i fråga. ChemSec menar därför att beslutsfattare inte ska minska ” bördan” av miljölagstiftning för ”söliga” företag , eftersom detta missgynnar de som är föregångare.

Vi uppmanar beslutsfattare att inkludera flera aspekter i sina bedömningar om att reglera en kemikalie eller inte på samma sätt som progressiva företag gör när de bedömer fördelarna med substitution. De betraktar inte bara priserna på kemikalierna genom att jämföra kilopriser, snarare ser de på helheten som omfattar fler parametrar. Exempel på sådana är kostnader för avfallshantering, arbetssäkerhet  och kundtillfredsställelse, säger Frida Hök, ChemSec:s politiska rådgivare.

Läs hela rapporter The Bigger Picture här: 160225_Chemsec_The_bigger_picture_160217_print

Källor: Miljö online och Chemsec

Taggat , , , , , , ,