Nyheter

Saltå kvarn nekas avdrag för klimatkompensation

Livsmedelsföretaget Saltå kvarn får inte dra av kostnader för klimatkompensation. Däremot får man dra av de konsultkostnader man haft för att beräkna klimatpåverkan i samband med kompensationen. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.

140924_träd_malawiTidigare gav Skatterättsnämnden Saltå kvart rätt att dra av klimatkompensationskostnaderna, då de har en nära anknytning till Saltå Kvarns miljöprofil och därför borde räknas som en del i verksamheten.

Högsta förvaltningsdomstolen däremot, menar att beräkningen av klimatpåverkan är viktigt för företagets miljöprofil, men att själva trädplanteringen inte kan hänföras till Saltå Kvarns normala verksamhet. Det handlar mer om att skapa goodwill som inte motsvaras av någon motprestation. Inte heller finns det en tillräckligt stark anknytning mellan bolagets och mottagarens verksamheter.

Domen innebär att kostnaderna för klimatkompensationen räknas som en icke-avdragsgill gåva.

Källa: MiljöOnline

Taggat , ,