Nyheter

Säkrare metoder för att mäta hur havet mår

Provtagning av gifter i havsbottnen kan ge en falsk bild av hur havet mår. Det är lika viktigt att mäta så kallad biotillgänglighet.

140228_bottenprover04-artikelbildÄven om det finns en viss mängd gifter i bottnen, är det inte säkert att allt det giftet är tillgängligt för djuren som lever i sedimentet. Olika typer av havsbottnar ”gömmer” olika höga halter av gifter vilket påverkar djuren, säger Fredrik Lindgren.

Han är doktorand vid Sjöfart och marin teknik och har i en ny studie tagit prover på olika typer av havsbottnar för att se hur mindre oljespill påverkar miljön. Det blev tre olika typer av bottnar: en lite lerig botten, en med mycket organiskt material (döda växter och djur) och en med mycket kalk från snäckskal. I ett labbexperiment behandlades dessa med låga halter av PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) som är den giftigaste komponenten i fartygsbränsle.

När vi mätte halterna visade det sig att den botten som innehöll mest gifter hade lägst biotillgänglighet och därmed minst påverkan på organismerna. Djuren i det sedimentet blev alltså minst påverkade, säger Fredrik Lindgren.

När man klassar olika kustområden tar man sedimentprover men man brukar inte mäta biotillgänglighet. Det kan leda till en felaktig bild av hur djuren i vattnet mår, menar Fredrik Lindgren.

En tvåtaktmotor kan släppa ut så mycket som 20 procent av bränslet oförbränt. På lång sikt kan mindre oljespill få lika stora konsekvenser som större utsläpp eftersom havet aldrig får en chans att återhämta sig” – sagt av Fredrik Lindgren i artikeln.

Läs vidare…

Källa: Chalmers Tekniska Högskola

Taggat , ,