Nyheter

Så tycker våra kunder: Thamstorps Boende och Rehab AB

Kortintervju med Helen Setterberg på Thamstorps Boende och Rehab AB:

Så tycker våra kunder: Thamstorps Boende och Rehab AB 131219-thamstorp_god_jul– Varenda gång tänker vi att vad mycket mer det finns att lära sig, vad mycket man inte vet… säger Helen Setterberg, som nu för fjärde gången besökt Ekocentrum med hela sin personalgrupp för olika fördjupnings- och uppdateringskurser. Detta förutom de tillfällen då man kommit hit för den grundläggande miljödiplomeringskursen, förstås! Lena Richard har varit utbildare för Thamstorp flera gånger, och hon förundras över det engagemang som genomsyrar personalgruppen. – De har både intresse och nyfikenhet, och vill hela tiden vet mer, säger Lena som nu senast fördjupat sig i bl a mikroplaster och nanoteknik som är aktuella frågor på Thamstorp.

Är det någon särskild hållbarhetsfråga som är aktuell för er nu? undrar vi. – Ja, maten! säger Helen Setterberg. Vi serverar 30 brukare och 10 anställda varje dag. Vi är alla intresserade av hållbarhetsaspekter på maten! Vi får också nya rön och uppdateringar varje gång vi kommer till kurserna på Ekocentrum – de är verkligen uppdaterade!

Vad tycker ni är det bästa med att komma tillbaka till Ekocentrum? – Utställningen känns ny varje år, och där finns alltid något nytt intressant att ta till sig, säger Helen spontant. – Och Lenas härliga sätt kombinerat med ett mycket relevant och intressant innehåll gör att vi gärna återvänder!

Hela Ekocentrum hälsar att Thamstorp är varmt välkomna tillbaka!

Fakta om Thamstorp:

Thamstorps Boende och Rehab AB i Grästorp är ett Korttidsboende för psykiskt funktionshindrade i Västra Götalands län. Här arbetar man utifrån miljöterapeutiskt synsätt och verksamheten består av bedömning, behandling, omvårdnad, träning samt boende med kontinuerlig uppföljning och utvärdering under tiden. Thamstorps är ett alternativ för återhämtning med växelvård samt permanent- och korttidsboende för psykiskt funktionshindrade i Västra Götalands län, med social träning för gruppen psykiskt funktionshindrade. Plats kan även erbjudas personer som vårdas enligt LPT eller LRV, och man har sedan flera år ett gott samarbete med rättspsykiatrin. Thamstorp har en stabil, aktiv och välinformerad personalgrupp, där alla bidrar med kunskap, yrkesskicklighet och ett positivt förhållningssätt. Dessutom har man eget kök och hemlagad mat.

Taggat ,