Nyheter

Så kan trängselskatter ge oss bättre hälsa

I januari införs trängselskatter I Göteborg. Om beloppen får variera i takt med luftens skiftande förmåga att späda ut luftföroreningar från bilar, ja då kan trängselskatter minska inte bara jordens uppvärmning utan också minska hälsofarliga effekter av kvävedioxid och kolmonoxid. Det visar forskare vid Handelshögskolan och Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

jessicacoriaKoldioxidutsläpp från bilar bidrar till jordens uppvärmning genom den så kallade växthusgaseffekten. Syftet med trängselskatter är både att minska trängsel och koldioxidutsläpp från bilar.

 

Men forskare vid Göteborgs universitet visar att om trängselskattbelopp sätts rätt kommer de dessutom att bidra till en jämnare luftkvalitet genom att utjämna halterna av föroreningarna kvävedioxid och kolmonoxid, något som har betydelse för människors hälsa.

Att höja Stockholms trängselskatter på morgonen och under våren skulle utjämna de negativa hälsoeffekter som orsakas av luftföroreningar från bilar, visar forskarnas studie som presenteras vid en workshop om trängselskatter och luftkvalitet som Göteborgs universitet och Chalmers arrangerar den 22 november.

– Att människor helt enkelt kör mindre bil är vad som krävs för att totalt sett förbättra luftkvaliteten genom att minska utsläppen. Men om människor skulle ändra beteende genom att välja att köra bil på andra tider än idag, så skulle åtminstone halterna av luftföroreningar utjämnas över dygnet och det har betydelse för vår hälsa, säger miljöekonom Jessica Coria (till vänster) som tillsammans med kollegan Jorge Bonilla och miljövetarna Maria Grundström och Håkan Pleijel alltså just nu studerar bilträngsel, luftföreroreningshalter och trängselskatter i Stockholm.

Resultaten visar att halterna av de luftförorenande ämnena kvävedioxid och kolmonoxid i Stockholm når sin högsta toppnivå på eftermiddagarna medan bilträngseln är som allra störst på morgnarna.

Läs mer på Göteborgs Universitets webbplats

Taggat , ,