Nyheter

Så kan ekosystemtjänster värderas på plats

På ett hanterbart och kostnadseffektivt sätt ska värdet av ekosystemtjänster kunna bedömas på plats då olika naturvärden påverkas, exempelvis om skog måste avverkas eller våtmark torrläggs.

Ekosystemtjanster

Ekosystemtjanster

Det är syftet bakom ett nytt verktyg från bland annat forskare på University of Cambrigde, FN:s miljöprogram UNEP och Bird Life International. Verktyget ”The Toolkit for Ecosystem Service Site-based Assessments”, TESSA, gör det möjligt för andra än experter på biologisk mångfald och ekosystemtjänster att värdera och bedöma vilka vinster och förluster som förändrad markanvändning kan leda till. I nuläget omfattar TESSA fem områden, vattenrelaterade ekosystemtjänster, klimatpåverkan, odlad mark, rekreationsytor samt växtlighet.

Länk till verktyget

Källa: Miljörapporten Direkt

Taggat ,