Nyheter

Rockström om Obamas tal: ”Det starkaste klimattalet från någon statschef någonsin”

Kanske hamnade Obamas tal i somras i något av en medieskugga här i Sverige. I USA valde FOX att inte lyfta det alls, vilket kan vara en  av förklaringarna till detta. Så här skriver i alla fall Supermiljöbloggen:

Torsdagen den 27 juni 2013

Johan RockströmRockström hoppas nu på en positiv do­mi­no­ef­fekt där fler länder hänger på.

– Obama lutar sig på den senaste ve­ten­ska­pen och kon­sta­te­rar att kli­ma­tris­ker­na blir för dyra för den ame­ri­kans­ka ekonomin. Så det är ett oerhört starkt tal. Johan Rockström, chef för Stockholm Re­si­li­ence Centre och professor vid Stock­holms uni­ver­si­tet, med­ver­ka­de i går i Aktuellt där han kom­men­te­ra­de det klimattal som USA:s president Barack Obama hållit dagen innan. Enligt Rockström har USA länge varit en broms­kloss i det in­ter­na­tio­nel­la kli­mat­ar­be­tet men nu kan saker och ting för­hopp­nings­vis ändras. – Vi har väntat i tio år på att USA ska ta ett globalt ledarskap i kli­mat­frå­gan, och nu verkar det komma, säger Rockström till Aktuellt. Enligt Rockström har det blivit allt tydligare, inte minst i USA, att planeten börjat ”skicka fakturor tillbaka till ekonomin”. Detta har bidragit till en förändrad dialog, där det som tidigare be­skri­vits som en börda att lösa ett mil­jöpro­blem nu handlar mer om att säkra välfärd och ut­veck­ling. – Därför blir det en positiv be­rät­tel­se om in­no­va­tion, teknik och väl­färds­för­bätt­ring­ar, säger Rockström. Fler kom­men­ta­rer till Obamas tal finns i en artikel från TT. Här uttalar sig bland annat Chal­mers­pro­fes­sorn Christian Azar som menar att det skulle få en enorm betydelse om USA nu tar ledningen i kli­mat­ar­be­tet. – Då tvingas EU, som alltid velat vara före, att bli ännu mer aktivt. Det blir också väldigt svårt för jättar som till exempel Kina att vara passiva med hän­vis­ning till att de rika länderna inte menar allvar. Källa: Supermiljöbloggen och Aktuellt

Taggat , , ,