Nyheter

Returine – ett nytt hygieniserat gödningsmedel

På Ekocentrum bidrar du som går på toa till kretsloppet! Din urin blir genom Agains innovation till ett näringspulver som på sikt kan ersätta importerad handelsgödsel.

Så här berättar Again själva om sin uppfinning:

150409_Again_returine_paseoblommaRegeringen uppmärksammande i februari 2012 problematiken med slam och har gett Naturvårdsverket i uppdrag att stödja utvecklandet av alternativa lösningar.

Slamspridning, den dominerande lösning som funnits hittills, har betydande nackdelar jämfört med tekniken som Again erbjuder.

Vår produkt, returine, resultatet av flera års forskning, minimerar halterna av tungmetaller och andra miljöstörande ämnen.
Vi levererar ett hygieniserat och luktfritt pulver som är ett utmärkt gödningsmedel. Again står för ett hållbart alternativ som kan hjälpa till att sluta kretsloppet mellan land och stad.
Ax till limpa och tillbaka igen.

Högt innehåll av zeolit
returine är dessutom en jordförbättrare pga. det höga zeolitinnehållet. Naturliga zeoliter är välkända och intensivt använda i växthusodling eller i vanlig odling över hela världen. Zeo-agriculture är ett helt område som har forskat/forskar och använt/använder zeoliter inom jordbruk sedan minst 80 år.

Näringsvärde
Förhållandet N:P:K för returine är:
N : P : K
4,3: 2,3: 19,6
(som g näring/kg medel, uträknat som N : P2O5 : K2O)

Idealiskt förhållande för N: P: K för alla växter är 1:0,13:0,65, en relation på ca 8 x mer N än P (Thomas Eriksson, Ultuna, SLU). Kvävet är i underskott, dubbelt så mycket som fosforn, men brukar ändå tillföras flera gånger under en odlingssäsong.

returine är en ”komplex fosforgödning” som släpper näringen långsamt (s.k. ”slow-release fertilizer”). Utöver fosfor innehåller returine även makronäringsämnen som N och K, Mg, S, samt alla mikronäringsämnen som behövs: Ca, Mn, Cu, B, Zn, Fe, Cr, osv.

Mer info här…

Again Nutrient Recovery är en av de 20 hållbarar innovationer som Ekocentrum visar i temarummet INNOVATIONER FÖR DET GODA LIVET. Läs mer…

Taggat , , , ,