Nyheter

Retur 2014 – allmännyttans återbrukstävling

Har du en innovativ idé för att minska bygg- och rivningsavfall vid renovering? Tävla och vinn ett unikt tillfälle att presentera ditt bidrag för bostadsbranschen.

150114_Retur2014_logoSABOs medlemsföretag renoverar idag runt 12 000 lägenheter om året. En växande utmaning för byggbranschen är att stora mängder material från renoveringsprojekt varken går till återbruk eller materialåtervinning.

Sista dagen att delta är 20 januari 2015!

Vi behöver hitta nya innovativa metoder för att styra det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet från förbränning och deponi till ökat återbruk och ökad materialåtervinning. SABO har utifrån denna insikt utlyst Allmännyttans Återbrukstävling vilken är en tävling som syftar till att hitta nya lösningar på hur bostadsföretagen kan renovera mer resurseffektivt och på så sätt minska bygg- och rivningsavfall.

Tävlingen vänder sig till innovatörer samt entreprenörer, om företag eller som enskilda deltagare. Man deltar genom att skriva ner sin idé på en A4-sida som hittas på tävlingens hemsida: www.retur2014.se.

Det vinnande bidraget får 15 000 kr och deltagande och presentation på SABOs fastighetsdagar (betald logi, resa, monter, utställningsavgift) i Linköping 3-4 mars, 2015. Deadline är den 20 januari.

Mer information finner ni på www.retur2014.se.

Taggat , ,