Nyheter

Renovas miljödag – hur minskar vi kopplingen mellan tillväxt och avfallsökning?

– ”Återvinningsplatserna är vår tids kyrkbacke, inledde landshövding Lars Bäckström när han inledde förmiddagen på Sävenäs kraftvärmeverk i Göteborg idag när Renova bjudit in främst ägarkommunerna till en förmiddag med spännande föredrag. ”Ja, det är platsen för det moderna skitpratet” fyllde någon i.

Bland alla tänkvärdheter som levererades av talarna kan nämnas:

”60% av ekosystemtjänsterna är överutnyttjade. Det står inte mycket av dem i Dagens Industri” – Stefan Edman.

”En del av dessa ekosystemtjänster tas det inte betalt för. Vi håller på att bygga upp en skuld – en miljöskuld som idag motsvarar 28.000 miljarder dollar” – Stefan Edman.

Men – ”9 av 10 tidningar återvinns idag. 9 av 10 glasförpackningar likaså. Och när vi lämnar gårdagens tidning till återvinningen, sparar vi energi motsvarande 38 koppar kaffe!” – Stefan Edman

Den positiva utvecklingen är ett resultat av politiska beslut, teknikutveckling och förändrade beteenden, enligt Edman.

Vad händer i Kina? Det kunde Thomas Kåberger från Energimyndigheten berätta om. ”2010 byggde Kina mer vindkraft än Nordamerika och Europa tillsammans” berättade han. Och denna utveckling har gått oerhört snabbt, jämfört med hur sakta den gått i väst… ”Det här ju roligt för Kina, men förfärande ur europeisk synpunkt” sa Kåberger.

Framtiden – den är något som ska skapas! Meddelade Göran Carstedt, ord1f i Det Naturliga Steget. De största utmaningarna för ledarskapet idag är enligt Carstedt 1. Hållbarhetsperspektivet 2. Förändringskraft. ”Problemet är inte pengar. There seems to be money around” sa han. Nu gäller det dock att göra övergången från det gamla ledarskapet till det nya, där idéer och inspiration spelar större roll. Alla måste förstå varför man ska göra saker, och även de små stegen räknas.

Renovas VD Christian Baarlid avslutade förmiddagen med att utbrista ”vi ska bli det första fossiloberoende åkeriet!” och det verkar inte helt otroligt med tanke på hur många innovationer Renova redan gjort tillsammans med bl a Volvo på fordonsområdet. Renovas miljöchef Victoria Edvardsson pratade om kunskap och insikt för att få en förändring till stånd – ”vi kanske skulle ta och lägga allt avfall på Gustavs Adolfs Torg – för att visa på mängderna?!” föreslog hon (på skämt).

Taggat ,