Nyheter

Renovas forskningsstipendium inom miljöområdet

Renova donerar årligen 100.000 kronor till ett forskningsstipendium för doktorander och unga forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet inom alla vetenskapsområden. Forskningen ska bedrivas inom miljöområdet och ha anknytning till Renovas verksamhet.

Stipendiet avser att stimulera doktorander och unga forskare och skall i första hand användas för att vidareutveckla den egna forskningen. Det delas ut direkt till stipendiaten och är skattefritt.

Renovas miljöstipendium vill stimulera forskning som syftar till förbättrad återvinning och avfallshantering, till exempel genom förebyggande av avfall, effektivare återvinning eller minskad miljöbelastning från sådana system.

Ansökan ska ske senast 28 januari. Hur ansökan ska utformas och vart den skickas hittar du här: 

http://www.chalmers.se/gmv/SV/aktuellt/renovas

 

Taggat