Nyheter

Renova testar syntetisk diesel

Nu genomför OKQ8, Renova, DHL Freight och Volvo Lastvagnar ett omfattande test hur OKQ8:s Diesel BioMax påverkar lastbilars prestanda och komponenter. Pilotprojektet har förutsättningar att revolutionera utsläppsnivåerna för dagens fordonstransporter. OKQ8:s 100 % syntetiska diesel kan reducera dagens CO2-utsläpp med upp till 90 %.

130528_Renova_synt_dieselMed testets utfall som underlag tas beslut om Diesel BioMax blir en standardprodukt i OKQ8:s utbud av förnybara bränslealternativ. Huvudtestet utförs på sex av Volvo Lastvagnars dieselbilar av fyra olika typer. Lastbilarna körs av transportföretaget DHL Freight samt Renova, som transporterar, sorterar och behandlar avfall och återvinningsmaterial. Utöver dessa sex bilar testar Renova det nya bränslet i ytterligare 25 fordon med metan-dieselmotorer. Dessa används för sophämtning och slamsugning i Kungsbacka och Göteborg. Alla samarbetspartners har en lika viktig roll i projektet som sker inom ramen för KNEG (Klimatsmarta Godstransporter på Väg).

Fakta om testet:

Testet som startade i januari i år pågår under två år. Efter ett år görs en delanalys. Vid projektets avslut görs en slutgiltig utvärdering och rekommendation kring produkten. Beroende på utfall tas beslut om Diesel BioMax ska bli en standard produkt i OKQ8:s utbud av förnybara bränslealternativ.

Läs mer här…

Taggat