Nyheter

Regeringen vill skydda mer skog och natur, men räcker det?

Regeringen har beslutat om nya etappmål inom miljömålssystemet för att stärka biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Målen omfattar skydd av natur, land och hav.

140228_etappmål_miljömålDet formella skyddet av skogsmark ökas med cirka 150000 hektar. Det marina skyddet ökar med minst 570 000 hektar. Våtmarker ökar med cirka 210 000 hektar, och sjöar och vattendrag med 12 000 hektar.

Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden (WWF) anser inte att målen räcker för att Sverige ska klara sina åtaganden från Nagoya.

Läs vidare på Miljödepartementets webb…

Läs WWF:s reaktion – Regeringen sänker ambitionerna…

 

Taggat , ,