Nyheter

Rapport: Elbussar överlägsna spårvägar

Den snabba teknikutvecklingen för eldrivna bussar gör att planerna på att bygga nya spårvägar är på väg att spela ut sin roll. Det konstaterar Stockholms Handelskammare i en rapport.

150610_ElectriCity_elbussBland annat slås fast att det blir fyra till sex gånger dyrare att bygga spårväg jämfört med busstrafik på Linje 4 i Stockholm. I rapporten som presenterades på ett seminarium på onsdagen, har handelskammaren låtit en konsult utreda eldrivna bussar som ett alternativ till att bygga spårväg.

I rapporten pekar man på att teknikutvecklingen för eldrivna bussar går mycket snabbt. Det öppnar möjligheter att få ny kollektivtrafik på plats på kort tid och till rimliga kostnader. Elbussar ger också möjligheten att bygga nya körbanor för kollektivtrafiken till betydligt lägre kostnad, mindre ingrepp och snabbare byggtid än om samma trafikutbud ska åstadkommas med hjälp av spår.

Att bygga spårvägar i befintligt gatunät innebär i sig en stor miljöbelastning. Betong och järnvägsräls är energikrävande och medför därför stora koldioxidutsläpp att producera. Det innebär också stora ingrepp i gatumiljön att gräva upp och lägga spår. Betydligt bättre ur alla aspekter är om det befintliga gatunätet efter smärre justeringar kan användas vilket talar för användning av elbussen som är tystare, flexiblare och mindre utrymmeskrävande än spårvagnen.

Spårväg fyra till sex gånger dyrare

Rapporten har gjort en kostnadsberäkning mellan olika bussalternativ och spårvägsalternativet på Linje 4 i Stockholm som går en sträcka på 12,3 km från Gullmarsplan till Radiohuset. Bussalternativen består bland annat av ledbussar som drivs med etanol, biogas, biodiesel, hållplatsladdade elbussar och trådbuss. Spårvagnsalternativet utgörs av den spårvagnstyp som i dag trafikerar Spårväg City. Beräkningarna visar att det blir mellan fyra och sex gånger dyrare att bygga och driva Linje 4 som spårväg jämfört med busstrafik.

Rapporten går så långt som att föreslå att Spårväg City läggs ned. Linjen kostade cirka 700 miljoner kronor per kilometer, vilket var avsevärt mer än den ursprungliga kostnadsberäkningen. Och den har inte i färdigt skick varit någon succé, skriver rapportförfattarna.

Läs rapporten här…

Källa: Miljö Online & Stockholms Handelskammare

Göteborgs elbusslinje 55, ElectriCity

ElectriCity Innovation Challenge 


Boka in 24 september i din kalender nu!

air-wheel_kvadratMissa inte Ekocentrums heldag om mobilitet den 24 september! Hur ser framtidens mobilitet ut? Vem formar den? Och hur påverkar den ditt och mitt arbete? Frågorna är många, talarna likaså. Läs mer och anmäl dig här. Välkommen!

Taggat , , , , ,