Nyheter

Rabatt på kursen cirkulär ekonomi i Göteborg

Cirkulär ekonomi är ett nytt, positivt och lösningsfokuserat angreppssätt på miljöproblematik.

Cirk_ekonomi_utbildningsdag_130417Varför har vi människor problem med avfall och utsläpp när myrorna klarar sig bra i sina samhällen? Genom att designa produkter och affärsmodeller på ett smartare sätt kan vi skapa en långsiktig lösning som fungerar lika bra som systemen i naturen. Samtidigt skapas affärsnytta och stärkta relationer mellan alla aktörer i värdekedjan och samhället. Under dagen får du kunskap om:

– vad cirkulär ekonomi innebär

– hur man som företag navigerar sig mot cirkulära principer

– miljöstrategier med livscykelperspektiv

– vinster för näringsliv och samhälle

Datum: Onsdag 17 april, 9-16 Plats: Stena Recycling, Fiskhamnen, Göteborg Pris: 6000 kr.

OBS! För att få Ekocentrumrabatten 20% på den här kursen, ska du använda koden ECN03 vid bokning. Läs mer och anmäl dig här…

Taggat