Bilden visar en fågel i havet men en plasthandske som fågeln har fångat upp.Plasten i våra hav fortsätter att öka trots att vi ser stora konsekvenser för djur, natur och oss människor. Årligen läcker det ut 12,2 miljoner ton plast globalt. I Coronatider så ökar plastanvändningen ytterligare då trycket på engångsplastartiklar som munskydd och plasthandskar har skjutit i höjden. Engångsplast som också den hittas i våra hav.

Bara på Västkusten flyter det i land uppskattningsvis 120 badkar med marin plast varje dygn. Den plast som når kusten står endast för 5% av den totala plastmängden som läcker ut i havet, 1 % flyter omkring medan hela 94% sjunker till botten. Allt plastskräp som hamnar i havet förstör vårt marina ekosystem och det marina livet. Källa: Västkuststiftelsen och Eunomia.

I första hand ska plasten aldrig nå havet (!) och det är viktigt att hitta system och lösningar som löser problem med läckage. Parallellt med detta arbete behöver vi samla in plasten och se den som en resurs. I detta projekt kommer vi att visa hur plast från hav och vattendrag kan återföras i ett cirkulärt samhälle, både med privata initiativ och med innovationer på verksamhetsnivå. Visa goda exempel på vad som görs inom Västra Götaland för att samla in och återbruka plast, återvinna den klimatsmart och skapa affärsutveckling genom hållbara innovationer samt koppla till det arbete som genomförs uppströms för att i förlängningen hindra uppkomsten av plast på fel ställe.  

Det är många människor och organisationer på Västkusten som engagerar sig för att hitta lösningarna på en av vår samtids största utmaning. Vi vill med detta projekt visa upp några av dessa initiativtagare och innovatörer för att ge dem den uppmärksamhet de så väl förtjänar – men också för att inspirera andra att göra detsamma – antingen som privatperson eller som affärsverksamhet.

Projektets aktiviteter

♦  Föreläsningar och utbildning: Ekocentrum kommer inom kort att bjuda in till föreläsningar med olika teman. Dessa kommer att hållas som lunchföreläsningar vecka 5, 6, 8 och 9, 2021. Vi kommer också bjuda in entreprenörer till en utbildning med fokus på affärsidéer för att samla in, återvinna och upcycla plasten från haven samt presentera affärsmodeller som underlättar arbetet.

♦  Kortfilmer: Just nu pågår produktion av kortfilmer som kommer att lanseras under våra föreläsningstillfällen, men också spridas via projektets hemsida och andra kanaler.

♦  Digital portal: Vi håller också på att utveckla en digital portal där vi ska visa upp initiativ och innovationer från Västra Götalandsregionen tillsammans med annan information som skapar en helhetsförståelse för vad som görs för att råda bot på delar av problemet på Västkusten. Portalen kommer att leva vidare i minst ett år, mellan 2021-2022. Här kan man hitta kunskap och inspiration för att själv bidra på olika sätt till ett renare hav och utvecklandet av nya spännande cirkulära produkter!

♦  Utställning: I februari  2021 (om restriktionerna tillåter) öppnar vi upp vår hållbarhetsutställning i Gamlestadens fabriksområde där vi kommer att visa upp utställningen Plast i vårt hav – från skräp till resurs! Utställningen kommer ingå i ett större sammanhang som handlar om cirkulära flöden, tekniska och biologiska kretslopp.

Målgrupp

Då projektet är omfattande och lyfter ett ämne som berör alla har vi en bred målgrupp som sträcker sin från allmänheten till små och medelstora företag, entreprenörer och kommuner. 

Frågor

Har du allmänna frågor eller själv är innovatör och vill ingår i projektet är du välkommen att höra av dig till Maria Elggren, maria.elggren@ekocentrum.se, 031-705 07 40. Det går också att ta kontakt med oss via nedan formulär.

Detta projekt är delfinansierat av Västra Götalandsregionen och sker i samarbete med Ekocentrum.

ekocentrums gröna logga med ett löv ovanför u:et.

Västra Götalands logga

Last modified: 8 februari, 2022