Nyheter

Pristagarna av Göteborgspriset för hållbar utveckling 2012 utsedda

En miljon för arbete med slutna kretslopp…

Hur åstadkommer vi ett kretsloppssamhälle? Det är den fråga som människor spontant ställer sig när man diskuterar återvinningsfrågor och hållbar utveckling.

Det har också varit utgångspunkten när juryn för Göteborgspriset för hållbar utveckling utsett 2012 års pristagare. Årets tema är slutna kretslopp. Hantering av material i dagens samhälle är ohållbar i jämförelse med naturens eget kretslopp – exempelvis återvinns endast fem procent av all plast vi använder i världen.

Mot denna bakgrund delas i år Göteborgspriset för hållbar utveckling mellan två personer, en amerikan och en svensk, som på olika sätt framgångsrikt arbetar med slutna kretslopp.

Prissumman är på en miljon kronor och delas lika mellan:

•Dr Michael Biddle, Richmond, USA, som kombinerar teknikkunnande och entreprenöriell briljans i sitt arbete med att bland annat återvinna plaster.

•Björn Söderberg, Stockholm och Nepal, som bygger upp och utvecklar ansvarsfulla företag i Nepal inom området hållbar avfallsåtervinning

Juryns ordförande John Holmberg säger i en kommentar:

– Naturen kännetecknas av sinnrika slutna kretslopp, där restprodukter blir nya insatsvaror. I jämförelse är industrisamhällets linjära materialflöden infernaliskt ineffektiva – de leder till resursbrist, avfallsproblem och energislöseri. Att, som årets båda pristagare gjort, finna genomtänkta lösningar för att sluta kretsloppen är nödvändigt och möjligt.

Taggat