Nyheter

Prisat exjobb om hållbara godstransporter

Två studenter från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet får tillsammans med två Chalmersstudenter pris för årets examensarbete för mer hållbara godstransporter. Priset på totalt 30 000 kronor delades ut av Göteborgs Hamn AB på den årliga Hamndagen.

HamndagenMotiveringen lyder: Peter Gustafson och Kristoffer Hultén från Handelshögskolans logistikprogram blickar inåt landet. De har i kandidatuppsatsen Skaraborg Logistic Center – historien bakom och framtida utvecklingsmöjligheter studerat hur en av alla de terminaler som är knutna till Göteborgs Hamn via järnvägsskyttlar har utvecklats genom åren. De belyser på ett förtjänstfullt sätt dynamiken i utvecklingen och hur en trägen eldsjäl krävs för att driva på utvecklingen i en region med negativa erfarenheter.

Taggat , ,