Nyheter

Plastic Pact växer med nytt nätverk i USA

Det cirkulära nätverket Plastic Pact, som består av nationella eller regionala initiativ som arbetar för en cirkulär ekonomi för plast, växer stadigt.

Plastic Pact, Ellen McCarthur Foundation. KartaPlastic Pact, som leds av The Recycling Partnership med stöds från WWF har som mål att säkerställa att fler ekonomier aldrig låter plast bli till avfall. Hittills har initiativet ett 60-tal undertecknare, inklusive företag, myndigheter, icke-statliga organisationer, universitet, handelsorgan och investerare.

Senast att gå med är U.S. Plastics Pact. Det blir den första pakten i Nordamerika, som nu som en start antagit en lista med åtgärder de ska arbeta med.

  • Ta fram en lista över plastförpackningar som ska betecknas som problematiska eller onödiga, samt att vidta åtgärder för att eliminera dem till 2025.
  • Arbeta för att alla plastförpackningar är 100 procent återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara 2025.
  • Arbeta för att effektivt återvinna eller kompostera 50 procent av plastförpackningarna fram till 2025.
  • Öka andelen återvunnet eller biobaserat innehåll i plastförpackningar till 30 procent till 2025.

Plastic Pact ansluter till andra nationella pakter i bland annat Storbritannien, Frankrike, Chile och Nederländerna och Europa, liksom till det globala plastpakt-nätverket som leds av Ellen MacArthur Foundation.

Det sistnämnda arbetar för att utbyta erfarenheter, insikter och bästa praxis mellan länder och regioner för att påskynda övergången till en plastfri ekonomi.

Källor: Miljö Online och Ellen McArthur Foundation (bild)

Taggat , , , , ,