Nyheter

Passivhuscentrum Västra Götaland vill ta ledartröja i FN-initierad byggallians

Under ”Building day” på klimatmötet COP 21 i Paris lanserades idag FN:s nya ABC-initiativ.
En global allians för byggindustrin – med målet att väsentligt sänka byggnaders miljöpåverkan. Passivhuscentrum Västra Götaland aviserar samtidigt sitt intresse för att vara den koordinerande och ledande kraften för FN-alliansens arbete i Sverige och Norden.

Sveriges bostadsminister Mehmet Kaplan höll idag ett öppningsanförande då Global Alliance for Building and Construction lanserades under COP 21 i Paris. Den FN-initierade organisationen syftar till att minska bostads- och byggbranschens inverkan på den globala uppvärmningen, då det fastslagits att 30 procent av världens växthusgas kan vara relaterat till hus och byggande redan 2050. Om inget görs vill säga. Dessutom står byggnader för 40 procent av världens energianvändning.

151207_CarlosAndersson_passivhuscentrumPassivhuscentrum Västra Götaland har sedan många år arbetat efter liknande riskkalkyl, och aviserar därför ett intresse att intensifiera det arbetet under ABC:s flagg. Verksamheten bedriver bland annat utbildningsinsatser och kompetenshöjning av aktörer i hela kedjan med avseende på energieffektivt och miljövänligt byggande, renovering och livscykelanalyser av byggnadsmaterial inom ramen för miljö och energieffektiva byggnader. Passivhuscentrum har under lång tid byggt upp samverkansplattformar mellan akademi och näringsliv, både i Sverige och för det Nordiska samarbetet. Passivhuscentrums verksamhet går hand i hand med FN-initiativet:

Vi måste fortsatt jobba tillsammans på detta. Ingen kommer att kunna lyckas med detta ensam, men eftersom stora delar av byggvärlden nu väntas gå in under ABC är det viktigt att Sverige som land inte hamnar på efterkälken, säger Carlos Andersson och radar upp de viktigaste punkterna med initiativet:

 Hjälpa till att få bostads- och byggsektorn att fokusera på den globala uppvärmningen och bidra till att den inte ökar med mer än 2 grader.

– Se över befintliga initiativ och åtaganden för att öka takten gällande energieffektiviseringsåtgärder.

– Få till bättre och starkare samarbeten gällande klimatåtgärder. Medlemmar och partners skall bidra med expertis och erfarenhet inom bostads- och byggnadsbranschen.

– Delta i ett forum en gång om året för att diskutera och dela med sig av erfarenheter och expertis inom bostads- och byggnadsbranschen.

Passivhuscentrum Västra Götaland bjuder nu efter FN:s initiativ in byggbranschen och fastighetsbranschen, företrädare för byggutbildningar i norden, offentliga aktörer, kommuner, myndigheter, regionala energikontor och övriga relevanta aktörer i Sverige att bli medlemmar i ABC-initiativet.

Det finns ett stort allvar i att FN tar detta initiativ som vi måste agera snabbt på. Det finns ingen tid att förlora utan det här är ett arbete som vi måste sjösätta så fort det bara går och Passivhuscentrum erbjuder möjligheten att verka för att implementera detta initiativ, menar Carlos Andersson, verksamhetschef på Passivhuscentrum Västra Götaland.

Källa: Alingsås kommun

Taggat , , , ,