Nyheter

Pappersallians garanterar återvinning

Förra veckan presenterades avfallsutredningen som den särskilde utredaren Lars Ekecrantz gjort på uppdrag av regeringen. Den föreslår genomgripande förändringar av det svenska återvinningssystemet, där insamlingsansvaret ska tas bort från producenterna och lämnas över till kommunerna.

PappersåvSamtidigt som förslaget dissekeras och diskuteras kan man konstatera att svenska folket är i världsklass när det gäller källsortering. Förra året lämnade svenskarna in så mycket som 94 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad. Regeringens mål är att 75 procent ska samlas in och återvinnas.

För att ytterligare stärka den svenska lösningen har Papperskretsen* ¬- en sammanslutning av bolag som SCA och IKEA samt företagen i exempelvis organisationen Tidningsutgivarna – lanserat en kvalitetsmärkning benämnd Återvinningsgaranti. Den garantin innebär att:

• Allt insamlat material återvinns.

• All återvinning sker i Sverige och därmed utan onödiga transporter.

• Insamlingen sker i landets alla kommuner, vilket ger en rättvis och jämn service och högre insamlingsgrad.

• Allt material hålls noggrant isär och sorteras före leverans till pappersbruken för att garantera högsta möjliga kvalitet. Alla pappersbruk som använder materialet är miljöcertifierade.

• Mängden restprodukter minimeras genom hög kvalitet i återvinningsprocessen.

• Restprodukter materialåtervinns eller går till energiåtervinning.

I grunden ger vi konsumenterna en garanti som innebär att man vet vart de insamlade tidningarna tar vägen – och att vi går i god för att allas källsorteringsinsats gagnar miljön så mycket som möjligt. Vi garanterar 100 procent återvinning av de tidningar och andra trycksaker som lämnas i vårt återvinningssystem. Vi tar ansvar för hela återvinningskedjan – i hela landet- oavsett konjunkturvariationer och vad som händer i vår omvärld

För att informera om garantin kommer vi nu gå ut i en nationell kampanj. Dessutom lanserar vi kampanjsajten www.atervinningsgaranti.se, där vi tackar återvinnarna för deras insats och informerar om vilken nytta de gör. Vi vet nämligen att ju mer man vet om återvinning, desto mer återvinner man.

Källa: Pressretur.se

 

Taggat , , ,