Nyheter

Overshoot Day: Jordens resurser tog slut redan 1 augusti

”Earth Overshoot Day” infaller rekordtidigt i år och redan 1 augusti har mänskligheten gjort av med årets budget av förnybara resurser. Färska siffror visar att vi globalt lever som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande och i Sverige som om vi hade cirka 4 planeter.

Bildtext: Soil overburden being removed to reach the tar sands beds in an open pit tar sands mine north of Fort McMurray, Alberta, Canada. The tar sands are the largest industrial project on the planet, and the world’s most environmentally destructive.

Koldioxidutsläppen orsakar hälften av vårt fotavtryck.

–  Vår hemläxa är långtifrån gjord. Vi konsumerar planetens resurser i en rasande takt och släpper ut för mycket koldioxid. Sommarens torka och bränder i Sverige har gett oss en smärtsam påminnelse om det extrema vädret som riskerar att bli vanligare om klimatförändringarna fortsätter. Nu är det avgörande att både beslutsfattarna, näringslivet och vi som privatpersoner växlar upp och göra mer, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Overshoot Day inträffar två dagar tidigare än 2017. Under resten av årets fem månader lever vi över våra tillgångar. 86 procent av världens invånare bor idag i länder med ett för högt ekologiskt fotavtryck, enligt nätverket Global Footprint Network som samarbetar med WWF.  Överutnyttjande av resurser leder till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. 2017 var ett av de tre varmaste åren sedan mätningarna startade 1880.

Eftersom vår resursanvändning ökat har Overshoot Day gradvis flyttats från december till augusti sedan 1970-talets början.

Enligt Global Footprint Networks beräkningar står livsmedelsförsörjningen för cirka 25 procent av vårt globala fotavtryck och koldioxidutsläppen för cirka 60 procent (en del från livsmedelsproduktion). Exempel på åtgärder som minskar fotavtrycket och därmed flyttar Overshoot Day i rätt riktning är att kraftigt minska matsvinnet och köttkonsumtionen och ställa om till mer kompakta och integrerade städer med hållbara, effektiva och förnybara energi-, transport- och resurssystem.

För att på global nivå hålla klimatförändringarna väl under 2 grader (med sikte på 1,5 grader) och nå nettonollutsläpp 2050 måste vi halvera koldioxidutsläppen vart tionde år. Vi behöver ställa om energisystem och transporter, kraftigt minska matens klimatpåverkan och satsa på en mer hållbar konsumtion, säger Gunilla Elsässer, chef för WWFs arbete med mat, klimat och energi på WWF.

Global Footprint Network har lanserat initiativet #movethedate för att uppmuntra alla att minska sina fotavtryck. Med åtgärder som flyttar fram Overshoot Day 4–5 dagar per år, kan vi nå målet att leva på EN planet till 2050

WWF-tips för privatpersoner: Åk mer kollektivt, minska på köttätandet, shoppa mindre, se över hemmets elkonsumtion samt spara och investera klimatsmart.

Källa: Världsnaturfonden WWF 

Läs mer…

Taggat , ,