Styrelse

Enligt stiftelselagen står Ekocentrum under länsstyrelsens tillsyn. Ekocentrums styrelse tillsätts av en valförsamling. Vår styrelse ska bestå av minst fyra och högst tolv ledamöter. Ekocentrums stiftare Centrum för Ekologisk Teknik (CET), Jordens Vänner, Studiefrämjandet samt Fältbiologerna Västsvenska är garanterade vardera en plats i styrelse.

Ekocentrums styrelse består av nedanstående ledamöter

  Mikaela_Rosander_nattlopp

  Mikaela Rosander

  Ledamot

  Mikaela Nilsson Rosander har kommit in till verksamheten 2019 som verksamhetsutvecklare. Hon är i botten agronom och journalist och har arbetat med miljö-och hållbar utveckling med verksamheter både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

  Magnus Ruberg

  Ledamot

  Mer info kommer!
  Styrelse_Ola_Carlson

  Ola Carlson

  Ordförande

  Ola Carlson arbetar som forskare på Chalmers på avdelningen för Elkraftteknik. Hans intresseområden är vindkraft, solkraft och elbilar och då främst deras elektriska utformning samt frågor rörande nätintegration. Vidare är han föreståndare för Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum.

  Bo Jönsson

  Ledamot - representerar Studiefrämjandet

  Styrelse_Hans_Sternlycke_Miljömagasinet

  Hans Sternlycke

  Ledamot - representerar CET

  Har varit med om Ekocentrums hela resa från första utställningen i Nääs fabriker till S:t Jörgen Park och ombildningen och flytten till f.d. Vasa sjukhus. Är ordförande för Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet och aktiv och ledarredaktör i Miljömagasinet, en nyhetstidning som kommer var fredag.
  Henry Kenamets

  Henry Kenamets

  Ledamot - representerar Jordens Vänner

  Fil.kand. i kemi, biologi och humanekologi. Henrys ideella verksamhet har de senaste 12-13 åren främst varit riktad mot Baltikum och särskilt Estland. Driver sedan 1982 bokförlaget Bokskogen. Ledamot i svenska miljömärkningsnämnden för Svanen. Ledamot av styrelserna för Göteborg Energi AB och Göteborgs Spårvägar AB. Arbetar som miljökonsult, de senaste två åren med fordonsdatorer och realtidssystem för information och prioritet i kollektivtrafiken i Tallinn.

Share Button