Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV...

Ekocentrums öppna onsdagskvällar är ett kontinuerligt samarbete mellan Studiefrämjandet, Ingenjörer för Miljön, Läkare för Miljön, Göteborgs centrum för hållbar utveckling, FN-förbundet och flera andra parter.

160622_globala-malen-2015Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, medverkar kontinuerligt till att forskningen vid Chalmers, GU och Handels kommuniceras på ett begripligt sätt och våra gemensamma onsdagskvällar bidrar till den utvecklingen.

Vad är GMV?

Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, är Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom miljö och hållbar utveckling. 

GMV fungerar som en neutral plattform som initierar, driver, administrerar och stöttar mångvetenskapliga projekt och satsningar inom miljö och hållbar utveckling. En av våra främsta uppgifter är att skapa förutsättningar för samarbete mellan olika aktörer.

Ett nätverk av forskare och forskarstuderande som är verksamma inom miljö och hållbar utveckling vid de båda lärosätena bidrar med sin specialkompetens inom GMV:s satsningar och projekt.

Läs mer här…

Läs mer här om GMVs och Ekocentrums onsdagsserie med föreläsningar om FNs globala mål, där vi varje gång låter två forskare – en från Chalmers och en från GU – berätta om sin forskning gällande målet i fråga.

Share Button