Ecoplan – gemensamma utbildningar och seminarier...

Under 2015 har Ekocentrum och Ecoplan i Göteborg startat ett samarbete kring kurser och seminarier om hållbar kemi och giftfri miljö.

Kemi_rör_växtStartskottet var den 22:a januari, med ett heldagsseminarium på temat ”På språng mot en giftfri miljö – med bättre kemikaliekontroll och grön kemi”.

Per Rosander och Maria Losman från Ecoplan höll ihop dagen, som bland annat lyfte frågor om lagstiftning och upphandling. Volvo och Chemsec deltog och visade exempel från sin vardag.

Mer om seminariet 22/1 här…

Share Button