CSR Västsverige...

Ekocentrum är sedan 2010 medlemmar i föreningen CSR Västsverige. Vi är också grannar på Aschebergsgatan 44 i Göteborg.

Läs mer om föreningen här…

Share Button