Climate Crowd 2015

Tycker du att klimatarbetet går för långsamt? Vi kände också det. Så vi samlade några av Sveriges smartaste forskare och experter. Dom gav oss idéer som vi under senaste året stämt av med massor av vanligt skönt folk. Och vet du vad vi upptäckte? Du och jag som medborgare behövs för att få fart på klimatbesluten! Välkommen till Climate Crowd.

151118_ClimateCrowd_dreamstimeKlimatförändringarna har redan börjat… Våra utsläpp av växthusgaser har redan orsakat extrema väder, förhöjda havsnivåer och förlust av djur- och växtarter. Och tyvärr stannar det inte där. Klimatförändringarna och dess konsekvenser kommer bli allt större. Hundratals miljoner människor kommer lida fysiskt som en direkt effekt av klimatförändringarna, men redan nu berörs vi alla både ekonomiskt och moraliskt.
Källa: FNs klimatpanel IPCC och Världsbanken

Under 2015 bedrivs Climate Crowd som ett projekt i samverkan med Ekocentrum och ekonomiskt stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Läs mer och aktivera dig…

 

Share Button