Samverkan

Ekocentrum samverkar på olika plan, i olika projekt. Detta hjälper oss i vår strävan att påskynda utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Sedan många år samverkar vi med experter inom både akademi och näringsliv för att skapa upplägg för våra seminarier. Vårt kontaktnätverk är brett vad gäller hållbarhetskompetens i landet. Läs mer i vårt kalendarium…

Tack vare gott samarbete med flera aktörer, kan vi varje onsdagskväll under terminerna erbjuda intressanta föredrag med inbjudna talare.

Tillsammans med andra skapar vi nu (med start 2014/2015) nya kurser inom olika hållbarhetsområden. Kemikalier, cirkulär ekonomi, trender och beteenden är exempel på teman vi erbjuder i samverkan med andra kunniga aktörer. Exempel: Ecoplan, Consat, MiljöOnline och Camino.

Vi har under 2014-2015 genomfört lyckade samarbeten med Västra Götalandsregionen och Ekofonden, för att skapa framtidshopp och inspirera främst ungdomar till att själva vilja arbeta med hållbarhet. Detta genom att visa upp 2o hållbara innovationer från regionen, och 11 hållbara energi-innovationer, i särskilda delar av vår stora utställning. Innovationer för det goda livet och Forskning och innovationer för framtidens energi presenteras mer utförligt på vår utställningssida. Läs mer här om innovationer för det goda livet här… och energiinnovationer här…

Tillbakablick:

Tack vare ett bidrag från Toyota Sverige kunde vi under flera år 2005-2010 samverka med Världsnaturfonden (WWF) och Ung Företagsamhet (UF). Ekocentrum delade då ut Ung Företagsamhets miljöpris i Göteborg. I båda fallen kunde vi arbeta med skolungdomar vilket var roligt och berikande!

Share Button