Praktik

Vi kan ofta erbjuda en eller flera personer en praktikplats hos oss. För såväl akademiskt utbildade som för personer med praktisk bakgrund har en praktikplats på Ekocentrum många gånger gett sysselsättning och varaktig anställning i arbetslivet.

Emma Bergstén, som gjorde praktik på Ekocentrum hösten 2016, berättar:

161026_emma_bergsten_praktik_biosfar“Min första kontakt med Ekocentrum var vid en utbildningsdag med Göteborgs Universitet. Jag läste samhällsvetenskapligt miljövetarprogram och fick via skolan gå en vandrande föreläsning på Ekocentrum. Jag tyckte genast att Ekocentrum verkade vara en bra arbetsplats med ett spännande uppdrag och har sedan dess även deltagit i ett antal kvällsföreläsningar och frukostseminarier samt skrivit referat till onsdagsföreläsningarna via Miljöbron.

Min tid som praktikant på Ekocentrum har varit fantastiskt rolig och lärorik. Jag började praktiken mitt i en stor förändringsfas för Ekocentrum när verksamhetens ytor skulle halveras, vilket innebar att personalen hade massor av praktiska uppgifter att hinna med. Trots detta fick jag ett varmt välkomnande av alla anställda och jag kände mig genast som en del av verksamheten. Min huvudsakliga arbetsuppgift under praktikperioden har varit att utföra Ekocentrums omdiplomering. För mig har praktiken därför inneburit en värdefull möjlighet att få en inblick i en verksamhets faktiska miljöarbete. Utöver mitt arbete med omdiplomeringen har jag fått hjälpa till med arbetet i receptionen samt med viss servering under utbildningsdagar. Detta har varit ett välkommet avbrott från min huvudsakliga arbetsuppgift och gjort arbetet mer varierat och rörligt. Jag har även fått hjälpa till med utformningen av en grundläggande miljöutbildning för ett byggföretag genom att ge mina synpunkter på utbildningsmaterialet och förslag på förbättringar. Min praktik på Ekocentrum har med andra ord inneburit en variation av uppgifter och jag har fått förtroendet att ta mycket eget ansvar såväl inom min huvudsakliga arbetsuppgift som i verksamhetens dagliga upptåg i övrigt. Trots omtumlande förändringar för personalen har jag alltid blivit bemött med glädje och uppmuntran. Som praktikant på Ekocentrum får man även möjlighet att delta i intressanta utbildningar som hålls i lokalerna, både av den egna personalen men även av externa föreläsare. Eftersom Ekocentrum samarbetar med- och utbildar andra företag inom miljöbranschen har jag fått möjlighet att träffa andra organisationer och verksamheter med stor relevans för min utbildningsbakgrund.

Det känns stort och fint att min tid och insats på Ekocentrum blivit så uppskattad av personalen eftersom jag själv upplevt praktikperioden som väldigt värdefull och utvecklande. Ekocentrum med sina stora vackra lokaler med mycket växter, trivsamma caféutrymmen och trevliga personal är en arbetsplats jag verkligen kommer att längta tillbaka till!”

 

John Nyberg, tidigare praktikant på Ekocentrum, berättar:

”Som praktikant på Ekocentrum ställs man inför en mängd uppgifter, där vissa är återkommande och vissa helt unika. Jag jobbar mycket med research till de miljöutbildningar som Ekocentrum håller i, där jag främst har jobbat med internationella miljöavtal, kommunalt miljöarbete, och miljöfarliga ämnen. Det finns dock mycket utrymme och uppmuntran för egna initiativ på Ekocentrum. Via en vän fick jag möjlighet att åka till amerikanska ambassaden i Stockholm för att gå på en mottagning för miljöteknikföretag, vilket jag kunde göra på arbetstid. Arbetsmiljön på Ekocentrum är sannolikt en av de bästa i hela Göteborg. Lokalerna är stora, med vacker inredning och mycket växter, läget är centralt, och det är en genuint trevlig stämning bland personalen. Jag träffar nästan dagligen företag och organisationer som jobbar med miljöfrågor, något som är lärorikt och dessutom kan öppna dörrar till jobb.”

Är du intresserad av att praktisera på Ekocentrum? Skicka in en intresseanmälan till info@ekocentrum.se och bifoga ditt CV.

En praktikplats på Ekocentrum förutsätter att du har möjlighet att ordna din inkomst via arbetsförmedlingen eller motsvarande. Platserna tillsätts efter ett personligt möte och vi ser helst en varaktighet på minst 3-6 månader.

Share Button