GDPR – General Data Protection Regulation

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) med GDPR (General Data Protection Regulation) i alla EU:s medlemsländer. Mot bakgrund av detta vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar för att skicka information till dig.

180525_GDPR_EUEkocentrum respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

De typer av data vi samlar in
Vi samlar in vissa personuppgifter om våra kunder, deltagare vid events och prenumeranter. “Personliga data” är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig. Generellt gäller detta namn, ev verksamhet och mailadress.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du bokar dig på något av våra arrangemang, väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, medverkar som utställare, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, jobbtitel, företag/verksamhet och bransch.

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av våra tjänster eller specifika arrangemang. Dessa källor kan innefatta sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

Hur använder vi data vi samlar in och lagrar
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att:
• Skicka dig nyhetsbrev och information om våra föreläsare och utbildare, arrangemang och tjänster.
• Behålla historik om utställare som deltagit på olika arrangemang och i vår utställning.
• Behålla deltagarförteckningar från kurser.

Vi säljer inte, hyr inte ut, distribuerar inte eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan.

Skäl för användning av dina personuppgifter
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om verksamheten och våra arrangemang. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de juridiska rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, såsom våra konsulter (föreläsare, utbildare, moderatorer, artister, etc) tryckerier och externa konferensorganisatörer på den konferens du deltar på. Vi kan också behöva låta våra leverantörer och underleverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, främst för att upprätthålla och stödja våra IT-system.

Lagring
Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter boka våra tjänster, besöka våra arrangemang eller att vi, med grund i din yrkesroll, bedömer att du kan vara en potentiell besökare hos oss. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Säkerhet
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicies och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

180521_Integrity is_GDPRDina val och rättigheter
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla den information, meddelanden och inbjudningar som beskrivs ovan. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det upphör vår databehandling för ovan angivna ändamål och vi tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Så här gör du för att avsluta prenumerationer hos oss: klicka på ordet Avprenumerera uppe till höger i något av våra utskick. Din adress behandlas då som “opt-out-all” dvs systemet blockerar din adress i alla utskick vi gör.

Vill du bli glömd?
Att bli glömd är snäppet vassare än att avprenumerara på utskick. Om vi ska “glömma” dig, raderar vi dina uppgifter ur alla våra register, t ex kundregister. OBS att om du fortfarande är medlem i vårt nätverk kan du inte bli helt glömd! Då måste vi ha dina kontakt- och fakturaadress i vårt register.

Hur behandlas dina personuppgifter inom Ekocentrum

Har du frågor kring detta är du välkommen att höra av dig till oss, ansvarig för GDPR-frågor hos oss är Helen Sylvan, helen.sylvan@ekocentrum.se.

Vill du läsa mer om den nya förordningen så gör du det på www.datainspektionen.se

 

Share Button