Exempel på vad vi gjort genom åren

Sedan starten 1993 har Ekocentrum förändrats och förnyats, mycket tack vare intressanta samarbeten. Resultatet har blivit ”det lilla extra” förutom vår dagliga verksamhet. Här följer några exempel på sådan samverkan.

UF – Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet är UF prisen ideell förening som ger gymnasieungdomar i åldern 16-20 år kunskap om och förståelse för företagandets och arbetslivets villkor. De unga företagarna får genom Ung Företagsamhet uppleva idérikedom och företagsamhet som ett ämne på schemat. De bildar grupper om 3-5 personer och får följa ett företags livscykel genom att ut¬veckla en egen affärsidé, göra inköp, tillverka, utföra tjänster samt marknadsföra och sälja sina produkter eller tjänster. Till sin hjälp har de lärare och rådgivare från näringslivet. Verksamheten finns i hela Sverige. Ekocentrum (sedan 2010 tillsammans med Bellis Växtmiljö i Partille) har delat ut miljöpriset i Göteborg till UF-företag för att premiera hur de lyckats införa miljötänkande i sina företag. Juryn har bestått av Anders Lund och Helen Sylvan på Ekocentrum.

Balansakten

Balansakten är ett verktyg för utbildningsinstitutioner, studieförbund, folkhögskolor m fl som vill integrera hållbarhetsarbetet internt i verksamheten, i sina utbildningar och externt mot samhället. Balansakten ska förverkliga FN:s 10 år av ”Utbildning för hållbar utveckling”. Tanken är att ett nordiskt nätverk ska bildas mellan deltagande verksamheter. Bakom den nordiska initiativet står Idébanken, Ekocentrum och Öko-net.

Klimatworkshops för kommuner

Tillsammans mKlimatworkshoped nätverket Klimatkommunerna och med stöd av Energimyndigheten och Vägverket genomför Ekocentrum under 2007-2008 en rad workshops om klimatet i svenska kommuner, bland andra Växjö, Östersund, Luleå, Malmö, Halmstad, Eskilstuna, Trollhättan och Emmaboda.

Ett scenariespel och klimatfakta inleder och därefter får deltagarna i arbetsgrupper hantera sannolika händelser för att få kommunen i sin helhet att planera för förändrade villkor och förutsättningar. Förslag på åtgärder som kommer upp kan vara effekter av klimatförändringen, skadebegränsning, transporter & logistik, uppvärmning av fastigheter och stadsplanering. Mellan 25 och 60 deltagare deltar varje gång.

Svenska Mässan Miljöteknik

MiljöteknikEkocentrum samarbetar med Svenska Mässan och Miljöteknikmässan. Ekocentrum (Helen Sylvan) har haft en plats i branschrådet för Miljöteknikmässan och är därmed en av flera verksamheter som stöttar mässan med idéer och kunskap inför arrangemanget. Ekocentrum har också deltagit med monter under själva mässan.

Nätverk för vardagshjältar

NätverketEkocentrums nätverk för miljösamordnare startade 2006. Syftet är att samla våra kunder för att vi tillsammans ska komma vidare i miljöarbetet. Nätverket administreras av Ekocentrum, som anordnar fyra träffar per år med olika innehåll och talare. Under dessa träffar ges tillfälle till diskussioner och stor vikt läggs vid att deltagarna hinner lära känna varandra, vid fika- och lunchpauser. Kontakta HelenSylvan för mer information.

Share Button