Nyheter

Om näringslivets roll under och efter COP21

Inför ett uppföljningmöte om klimatmötet i Paris (den 15 december i Stockholm) frågade NMC* Johan Kuylenstierna, VD på Stockholm Environment Institute, hur han ser på näringslivets roll under och efter COP21.

151207_JohanKuylenstierna_SEI_NMCVad tror du om möjligheten att få till ett nytt klimatavtal i Paris?
Goda! Min optimism grundar sig på det faktum att vi nu har ett starkt driv i klimatfrågan från alla de aktörer som också kommer att behöva göra jobbet; tex städer och näringslivet. Idag finns alternativen och lösningarna på ett helt annat sätt än tidigare, och det är tydligare att länder, städer, företag ser den resurs- och klimatsmarta ekonomin som framtiden. 

Hur ser du på näringslivets roll under COP21?
Under COP handlar det framför allt om två saker. För det första om att visa ett mycket tydligt stöd för en ambitiös, politisk process och att näringslivet förväntar sig ett ambitiöst och tydligt avtal. För det andra om att vara en av de drivande krafterna som visar på möjligheter, att lösningar finns, att innovationskraften är stor och att det går att förena ett ambitiöst klimatarbete och goda affärer.

Vad tror du att utgången av klimatmötet får för betydelse för näringslivet?
Utgången spelar i ett kortare perspektiv kanske inte så stor roll. Får vi ett dåligt avtal så tror jag att näringslivet kan bli ”taggat” till att visa ledarskap och därmed att träda in där politiken har misslyckats. Får vi ett bra avtal så tror jag också att näringslivet kommer att påta sig en viktig roll som en del av lösningen; för att visa att man är beredd att ge stöd till de politiska ambitionerna om en omställning. Däremot tror jag att ett bra avtal är viktigt för näringslivet i ett längre perspektiv eftersom det underlättar för att sätta mer långsiktiga spelregler mellan länder, regioner och globalt. 

Till intervjun i sin helhet

*NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är en ideell förening för företag och organisationer som vill utveckla sitt arbete inom miljö och hållbar utveckling. Föreningen bildades i februari 1994 och har ca 260 medlemmar. Medlemmarna är i första hand företag från en rad olika branscher inom det privata näringslivet, men även andra typer av organisationer som t ex kommuner och landsting.

Taggat , , , ,