Anders Wijkman, vice ordförande för Romklubben är aktuell med boken “Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet” som är skriven för Romklubbens femtioårsjubileum. Den 20 mars kommer han till Göteborg och presenterar boken, dels på eftermiddagen och dels på kvällen – spara datumet!

 

Hagainitiativet har intervjuat Anders om boken, här följer några highlights från deras nyhetsbrev:

Vilka är de tre viktigaste besluten som behövs för att planeten ska komma i balans?
– Vi understryker att vi inte kan lösa de många utmaningar vi står inför med samma typ av tänkande som skapade problemen. Vi behöver en ”mind shift”. Först och främst att lämna reduktionismen – eller silotänkandet – bakom oss. Vi behöver en bättre balans mellan människa och natur, kort och lång sikt, privat konsumtion, marknad och publika nyttigheter (public goods) och mellan orimliga belöningssystem och rättvisa.

180320_Bokomslag_Come-onI boken fokuserar ni mycket på att ompröva dagens ekonomiska system – hur skulle ett nytt system kunna se ut i praktiken?
– Vi pekar ut ett antal problem: 1) att vi diskonterar framtiden. Kortsiktigheten är satt i system. 2) det är i stort sett gratis och därmed att tjäna pengar på att utnyttja naturen. Kostnaderna för föroreningar och förlusten av vitala ekosystem läggs på samhället. 3) dagens kapitalism driver fram allt större inkomstskillnader. 4) att logiken i den konventionella ekonomin inte funkar i den digitala ekonomin. Här måste vi tänka om – en kombination av att lägga om skatten – från skatt på arbete till skatt på kapital samt skatt på att utnyttja naturen. Dessutom måste de stora vinsterna på grund av robotisering och AI – som också hotar många jobb – fördelas mellan medborgarna.

Vilka är de tre viktigaste besluten som behövs för att planeten ska komma i balans?
– Vi understryker att vi inte kan lösa de många utmaningar vi står inför med samma typ av tänkande som skapade problemen. Vi behöver en ”mind shift”. Först och främst att lämna reduktionismen – eller silotänkandet – bakom oss. Vi behöver en bättre balans mellan människa och natur, kort och lång sikt, privat konsumtion, marknad och publika nyttigheter (public goods) och mellan orimliga belöningssystem och rättvisa.

Vad förväntar ni er för effekter av boken?
– Vi hoppas bidra till debatten om dels problemens allvar, dels peka ut systemperspektivets betydelse och slutligen peka på en rad lösningar som kan vidtas inom ramen för dagens system – som att gå mot en cirkulär ekonomi, att stram åt finanssektorns frihet, tredubbla takten på utbyggnaden av solenergin, förändra jordbruket i riktning mot plöjningsfritt etcetera.

Källa: Hagainitivets nyhetesbrev 180126


Den 20/3 2018 kommer Anders Wijkman till Göteborg:

Kvällen kl 18.00 – 19.30 i Göteborgs Universitets aula (eller Torgny Segerstedtssalen i samma byggnad)

Det blir paneldiskussioner med företrädare för forskning, politik och näringsliv.

Seminarierna är ett samarbete mellan Ekocentrum, Fores och Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum (GMV). Välkommen att läsa mer i våra kalendarier!

OBS! Du behöver anmäla dig här för att säkra din plats!

Etiketter: , , , , , , Last modified: 30 januari, 2018