Nyheter

Ökat skydd av marina områden

180226_HaV_sjöstjärna_marina-områden

180226_HaV_sjöstjärna_marina

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

skeleton