För 50 år sedan finansierade Romklubben forskning som förutspådde att världen skulle gå under på 2040-talet. Ödesprognosen står fast, men svenske ordföranden Anders Wijkman tror att näringslivet – inte politikerna – kommer att kunna stoppa katastrofen.

180831_Anders-Wijkman-planeten
“Kvartalskapitalismen är ett helvete och om min nya bok ‘Come on’ översätts till svenska ska den få titeln ‘Den förbannade kortsiktigheten'”, säger Anders Wijkman.

Förutom att han är ordförande för en världens få globala tankesmedjor Romklubben – eller Club of Rome som är dess riktiga namn – har Anders Wijkman varit en välkänd profil i såväl nationell som europeisk politik under många år. Han har dessutom varit mångårig generalsekreterare för både Röda Korset och Naturskyddsföreningen.
Romklubben bildades 1968 med medlemmar inom alltifrån politik och forskning till näringslivet.

Bara ett par år senare finansierade de en primitiv datakörning vid MIT där tanken var att ta reda på hur framtiden skulle kunna te sig för en planet med ändliga resurser.
Det blev en dystopisk prognos där mänskligheten skulle nå ett katastrofliknande scenario 2020 och civilisationen nollställas 2040–2050. Kombinationen av föroreningar och knappa resurser skulle knäcka ekonomin, löd domen.

Körningen kritiserades visserligen av både ekonomer och politiker för att den inte tog tillräcklig hänsyn till människans innovationsförmåga, men banade ändå väg för bästsäljaren “The Limits to Growth.”

Anders Wijkman håller med om kritiken att den matematiska modellen hade brister, men att Romklubben hade rätt.

Nu är han alltså aktuell med boken “Come On” som är att betrakta som uppdatering av “The Limits to Growth”.

Boken fokuserar på hur dagens ekonomiska modell bygger på en mer eller mindre tom planet, medan sanningen är att vi sedan uppbyggnaden efter andra världskriget gått från drygt 2 miljarder människor till 7,6 miljarder.

“Jordens befolkning ökar med ett Tyskland per år, vilket motsvarar 85 miljoner människor.”

Som den utbildade ekonom Anders Wijkman ändå är tycker han att det är märkligt att många nationalekonomer fokuserar på produktionsmåttet BNP, och samtidigt tycks betrakta naturresurser som konstanta.

Han refererar bland till bortgångne Nobelpristagaren i ekonomi, Kenneth Arrow, som menade att “den som tror på obegränsad tillväxt antingen är galen eller ekonom”.

“Då den stora utvandringen skedde till USA fanns enorma ytor att tillgå, men idag finns ingen jungfrulig mark kvar på jorden.”

Situationen kompliceras ytterligare av att jätteländer som Kina och Indien har ökat levnadsstandarden väsentligt och i former som hela tiden ökar vårt ekologiska fotavtryck.
“Människans kortsiktiga tänk hänger kvar sedan vi var jägare och samlare. Då var överlevnad för dagen allt som gällde.”

Romklubben består idag av cirka 100 personer där ett exempel är forskaren Tim Jackson som kom ut med “Prosperity without growth för 10 år sedan.

I boken drivs tesen att ekonomisk tillväxt bortom en viss punkt inte ger ökad välfärd och välmående.

Anders Wijkman är dock tydlig med att Romklubben aldrig haft en intention att med säkerhet säga när det går åt pipan då det är mer eller mindre omöjligt att veta när kriser sker och i vilken ordning.

“Det kan uppstå stora sociala motsättningar i världen, där ett exempel är att Donald Trump har sagt att det kommer att utbryta våld på gatorna om Republikanerna förlorar valet.”

Romklubben är just nu i full färd med att utforma ett så kallat Climate Emergency Initiative där det övergripande målet är att öka medvetenheten om att övergången till en fossilfri värld går på tok för långsamt.

Ett problem i sammanhanget är att politiken kört fast.

“Det borde ligga i vårt eget intresse att övergången sker snabbare, men det blir tvärstopp hos regeringar som Donald Trump i USA, Viktor Orbán i Ungern och Mateusz Morawiecki i Polen.”

Han drar sig till minnes hur han under Fälldinstyret satt som moderat representant i Energikommissionen.

På den tiden var kärnkraftsfrågan en tudelare, men ändå stod fossila bränslen för 83–84 procent av energimixen.

“Idag ligger fossila bränslen fortfarande på 80 procent av energimixen. Vi måste bygga ut alternativa energikällor som vind- och vattenkraft tre gånger snabbare.”

Som den gamle M- och KD-politiker Anders Wijkman är känner han sig stolt över att ha bidragit till Sveriges tuffa mål med noll koldioxidutsläpp senast 2045, men poängterar att den sortens framgångar byggde mycket på att “miljömålsberedningens ledamöter tog exceptionellt ansvar”.

Då den politiska vägen totalt sett är för långsam ser Romklubbens ordförande mobilisering av näringslivet som den mest framkomliga vägen.

Ett bland många exempel är att SSAB arbetar med att överge processen med masugnar och kocks till förmån för vätgas. För att få många fler sådana exempel krävs att näringslivet överger ett överdrivet fokus på kortsiktig vinst, enligt Anders Wijkman.

“Vi måste ändra på att avkastningen för det hållbara är på tok för låg. Ska vi ens lyckas behålla en välfärd värd namnet måste vi fasa ur den fossila energi vi har levt på i 100 år genom att snabbt bygga ut alternativa energikällor. Vidare måste materialflödena bli mer cirkulära.”

Romklubbens ordförande räknar bland annat med att vågenergi blir en het marknad framöver likväl som alternativ teknik – eller substitut – för material som aluminium, stål, cement, plast och textilier – som står för 25 procent av alla utsläpp idag, enligt Anders Wijkman.

Anders Wijkman är även ledamot i Vetenskapsakademin och får ofta höra att han är för alarmistiskt samt har en för negativ syn på att innovation kan lösa krisen.

“Jag håller med om teknikspåret, men problemet är att det mesta av den teknik som utvecklas idag inte är inriktad på att lösa klimatfrågan, utan har fokus på kortsiktiga vinster.”

Vad kan ni som global tankesmedja göra åt problemet?

“Jag är inte säker på att fler vetenskapliga rapporter som den för 50 år sedan avgör något, utan vi måste jobba mer med att få människor att förstå. Unga människor har lättare att ta till sig ny information, medan äldre ofta är fastlåsta i sitt tankesätt.”

Anders Wijkman har både barn och barnbarn och tänker ofta på hur svårt det kan bli att radikalt lägga om kursen.

“Fram tills 2020 kommer Europa att ha fått bort 20 procent av sina utsläpp, men nästa 20 år måste vi få bort 90 procent. Det förutsätter en omställning av det mesta. Vi kan bara göra av med en viss mängd fossila bränslen innan vi når en kritisk gräns. Fortsätter vi business as usual har vi max 20 år på oss.”

Han poängterar också att det inte går att börja om 20, år, utan att utfasningen måste påbörjas långt innan dess. Övergången måste vara successiv.

“Ta bara det här med alla människor som har investerat pensioner i fonder och annat som i portföljen har bolag med fossila bränslen. En abrupt övergång till alternativa energikällor skulle kunna få börsen att gå omkull.”

Men hur ska vi förhålla oss att vi går till jobbet samtidigt som inget spelar roll om vi inte får ordning på det gigantiska hotet?

“Vi måste behålla en optimistisk hållning annars kan vi lika gärna lägga hatten på hyllan. Romklubben kom med sin prognos för 50 år sedan. Nu händer det.”

6 punkter för hur världen ska bukt med det växande klimathotet, enligt Romklubbens ordförande Anders Wijkman:

1. Ersätt BNP – ett kvantitativt mått – som mål för utvecklingen med indikatorer som mäter välfärd och välbefinnande.
2. Ge finanssektorn nya direktiv så att inte kortsiktig vinstmaximering och kvartalskapitalism är det som gäller. Sluta investera i den fossila ekonomin.
3. Basmaterial som stål och cement måste antingen ersättas eller produceras utan utsläpp av koldioxid. Designa alla produkter för återbruk och återvinning.
4. Jordbruket måste gå från kolkälla till kolsänka. Gå över till plöjningsfritt jordbruk för att bygga kol i marken.
5. Stoppa skövlingen av skog samt plantera ny skog på hårt slitna marker.
6. Gift ihop digitala ekonomin med klimathotets agenda.

Hämtat ur Veckans Affärer online 2018-08-31


180320_Bokomslag_Come-onKöp boken hos oss!

Du kan köpa boken “Come On!” på Ekocentrum till specialpriset 200 kr inkl moms. Vi har ett fåtal böcker kvar sedan Anders Wijkman gästade oss och Göteborg i mars.

 

Välkommen in!

Etiketter: , , , , , , Last modified: 5 september, 2018