Nyheter

Nytt samarbetsprojekt för en biobaserad samhällsekonomi

Ett gemensamt initiativ på Chalmers med ett grönt samhälle som mål. Två styrkeområden – Livsvetenskaper och teknik och Energi – som arbetar tillsammans. I mars var det kick-off för den nya satsningen ”En mikrobiell produktionsplattform för en biobaserad samhällsekonomi”.150414_CTH_biobaserad_ekonomi_kickoff

Sverige planerar att vara fossilfritt år 2050. Hur kommer detta att lyckas? Som en del i att nå miljömålet har Chalmers startat ett två-årigt initiativ med fokus på en biobaserad samhällsekonomi. Det övergripande målet med initiativet är att kunna ersätta tidigare fossilbaserade produktionsmetoder med hållbara alternativ baserade på förnyelsebara råvaror.

Intresset var stort när professor Jens Nielsen, från styrkeområdet Livsvetenskaper och teknik, och professor Lisbeth Olsson, från styrkeområdet Energi, officiellt inledde samarbetsprojektet. Båda ser programmet som en möjlighet att göra en gemensam satsning mellan två styrkeområden på Chalmers inom ett forskningsområde där Chalmers är nationellt ledande.

Biobaserad samhällsekonomi är ett område med stor betydelse för samhället, där Chalmers har omfattande styrkor, och vi är glada för att kunna samverka i ett gemensamt initiativ, säger Lisbeth Olsson.

En biobaserad samhällsekonomi betyder att vi har en ekonomi där produktionen av kemikalier, bränsle och material kommer från förnyelsebara råvaror i stället för olja. En mikrobiell produktionsplattform innebär en plattform att designa, utföra och utvärdera processer från mikroorganismer och enzymer för att kunna producera dessa olika typer av ämnen. En sådan plattform är en processtyp av stor betydelse för utvecklingen av en biobaserad produktionsplattform.

Läs mer…

Källa: Chalmers

Taggat , , , ,